Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Openbaar Ministerie Bonaire telt 334 verdachten

1 JULI 2013

Willemstad  – In 2012 werden 334 verdachten ingeschreven in het parketregister van het Openbaar Ministerie (OM) van Bonaire. Bijna de helft van de totale instroom wordt bepaald door geweldsdelicten.

Daarnaast werden er in het tijdelijk register 136 parketnummers geregistreerd voor DNA aanvragen, projectmatige onder zoeken en de inzet van bijzonde re opsporingsbevoegdheden. In totaal dus 470 parketnummers. Dit staat in het onlangs gepubliceerde jaarverslag 2012. Deze 136 ingeschrevenen in het tijde lijk register betreffen veelal lopende grotere onderzoeken waarin diverse processenver baal beoordeeld moesten worden, vorderingen en bevelen geconcipieerd.

Ten opzichte van 2011 steeg de instroom van 401 naar 470 ingeschreven parketnummers.  Het aantal geweldsdelicten steeg van 36 procent in 2011 naar 40 procent in 2012.

Indien de atrako’s, ofwel gewelddadige berovingen, meegerekend worden komt het percentage, net als in 2011, uit op 43 procent.    Het aantal geweldsdelicten is dus bijna de helft van de totale instroom. OM: ,,Opvallend hier bij is ook de toename van het aantal levensdelicten. In 2011 was dit 4 procent van de in stroom, in 2012 steeg dit naar 6 procent.

Het aantal (woning)inbraken bleef overigens nog steeds hoog, maar de cijfers van 2011 en 2012 duiden op een daling vergeleken met de voorgaande jaren.  In december 2009/begin 2010 is een projectgroep (OM, politie, Forensische Opsporing) aan het werk gegaan, die het enorme woninginbrakenprobleem met een projectbeschrijving te lijf ging.    Het ‘Project Aanpak Woning inbraken’ behelst een structurele en multidisciplinaire benadering van de problematiek, die op de langere termijn de gewenste resultaten moest gaan opleveren. Het project regelt een reeks van samenhangende acties die in de bestrijding van woninginbraken tot een hoger oplossingspercentage moet leiden.

Het betreft de DNAverzameling, het plaatsdelict (PD)-management, de kwaliteit van de aangifte, de dossiervorming en de tactische opschaling.

Meer geweld minderjarigen

Het aandeel van de minderjarigen in de geweldsdelicten steeg van 3 procent in 2010 naar 9 procent in 2011 en in 2012 naar 10 procent. Het aandeel van de jeugd in het totaal aantal ingeschreven verdachten was 10 pro cent in 2010, 8 procent in 2011 en 9 procent in 2012.

Het aantal ingeschreven ver dachten aangaande zedenmis drijven is in vergelijking met 2011 licht gedaald, van 23 verdachten in 2011 naar 21 verdachten in 2012. Het percentage van 2 procent in de categorie ‘vuurwapendelicten’ is misleidend. Er waren ge vallen van vuurwapengeweld, zelfs met dodelijke afloop en (zwaar)gewonden. Deze zaken werden echter ingeschreven als levensdelict/geweldsdelict.

De zittingen waren het afgelopen jaar steeds volledig gevuld en regelmatig overvol; er werden maar liefst 53 verdachten meer op zitting aangebracht dan in 2010 (295 verdachten).Met een percentage van 16 procent zit Bonaire boven de norm van maximaal 10 procent technische sepots (onvoldoende bewijs).67 Van de ingeschreven verdachten werden met een voorwaardelijk sepot mét interventie afgedaan. In 2012 is één ontnemingszaak (met succes) aangebracht.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top