Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Openbaar Ministerie beveelt onderzoek naar Curaçaose overheids-nvs

15 juli 2013

WILLEMSTAD – Ruben Suriel is tevreden met de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Die heeft maandag beslist dat er een onderzoek moet komen naar het beleid en de gang van zaken bij de Curaçaose overheidsvennootschappen Aqualectra, Curoil en Refineria di Korsou (RdK). Suriel had als voorzitter van de Fundashon Akshon Sivil het Openbaar Ministerie gevraagd een civiele enquête te beginnen.

Het Hof is het eens met het OM dat er bij deze overheids NV’s goede redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de verhouding tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de aandeelhouder bij deze drie vennootschappen niet in overeenstemming is met de wet en de Code Corporate Governance.

Mr. J.H.M. Willems gaat de enquête leiden. Hij was tot 2009 vicepresident van het Gerechtshof Amsterdam en voorzitter van de Ondernemingskamer. Sinds 2009 is hij plaatsvervangend raadsheer in de Ondernemingskamer en bijzonder hoogleraar Corporate Litigation aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Op verzoek van onder meer het Openbaar Ministerie kan het Hof vervolgens in een aparte procedure vaststellen dat sprake is geweest van wanbeleid, indien dat naar het oordeel van het Hof uit het verslag van Willems blijkt. Ook kan het Hof, als daarom in die procedure wordt verzocht, voorzieningen treffen, zoals het terugdraaien van bepaalde besluiten.

Omdat het Openbaar Ministerie in zijn verzoek de namen van O.C. van der Dijs, R.A. Treurniet en G.F. Schotte had genoemd, zijn die personen als belanghebbenden opgeroepen voor de zitting.  Het Hof heeft echter vastgesteld dat het verzoek niet tegen hen was gericht. Een onderzoek als dit kan ook uitsluitend worden ingesteld naar het beleid en de gang van zaken bij een rechtspersoon, niet naar een natuurlijk persoon.

Bron: NTR Caribisch Netwerk

Share this page:
« Back
Back to Top