Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Op Curaçao wetgeving uitbreiding rookverbod ingediend

DONDERDAG, 06 JUNI 2013

WILLEMSTAD — De politieke partij Pais heeft kort geleden een uitbreiding ingediend voor het huidige rookverbod. Curaçao kent sinds 31 mei 1996 krachtens de Landsverordening beperking tabaksgebruik een verbod op het gebruik van tabaksproducten in openbare gebouwen en inrichtingen voor de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, sport, sociaal-cultureel werk en onderwijs.

PAIS heeft een initiatiefwetgeving voorbereid die een rookverbod in publiek toegankelijke ruimten, zoals casino’s, voorstelt. Ook wil de partij de waterpijp onder het rookverbod brengen en een boetebepaling in de Landsverordening beperking tabaksgebruik opnemen.

Partijleider Alex Rosaria zet zich al jaren in voor uitbreiding van het rookverbod. Wetenschappelijk bewijs heeft immers onomstotelijk aangetoond dat tabaksconsumptie en blootstelling aan tabaksrook zeer ongezond zijn. Volgens Rosaria is het echter niet de bedoeling om regels op te leggen die inbreuk maken op het zelfbeschikkingsrecht van de roker. In het initiatief wordt vooral bescherming geboden aan de niet-rokers, de personen die ongewild blootgesteld worden aan de gevaren van meeroken.

Dat Pais de waterpijp onder het rookverbod wil brengen is vanwege berichten dat een waterpijp roken niet of minder schadelijk zou zijn dan het roken van sigaretten. Dat is onjuist, zegt Rosaria, die verwijst naar wetenschappelijke studies in onder andere het Amerikaanse vakblad Pediatrics vorig jaar. Daarin werd aangetoond dat de concentratie koolstofmonoxide bij waterpijprokers vier keer hoger lag dan bij sigarettenrokers.

Met dit initiatief hoopt Pais uiteindelijk niet alleen de niet-rokers te beschermen, maar zeker ook te bereiken dat het aantal rokers, vooral onder jongeren op Curaçao, afneemt of in ieder geval niet toeneemt.

Rosea

Reeds in mei 2011 heeft een werkgroep – Rosea – bestaande uit verschillende medisch specialisten, organisaties als het Prinses Wilhelmina Fonds, Fundashon Maneho di Adikshon en de Curaçaose Hart Stichting, aan de toenmalige minister van Gezondheid, Milieu en Natuur een ontwerplandsverordening aangeboden over uitbreiding van het rookverbod. Dit ontwerp is tot op heden helaas nog niet aan de adviesorganen van het land verstuurd. De fractie van Pais uit haar dankbetuigingen richting de werkgroep Rosea, die zich belangeloos heeft ingezet in de strijd tegen het roken. Pais heeft het initiatief opgepakt en gemeend een uitbreiding aan te brengen in wat reeds op tafel lag.

Bron: Amigoe Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top