Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Onvrede over begroting St. Maarten in Nederlands parlement

5 JULI 2013

Den Haag – Tijdens het algemeen overleg met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties woensdag gaf minister Ronald Plasterk aan niet verbaasd te zullen zijn als het Cft een aanwijzing zal adviseren voor St. Maarten.

De begroting 2013 is nog al tijd niet op orde. Tweede Kamer lid André Bosman (VVD) uitte tijdens het overleg zijn ongenoegen over de situatie van Sint Maarten. ,,De begroting van Sint Maarten is boterzacht en zoals gebruikelijk zeer laat ingediend. Ik blijf nu keer op keer herhalen dat de begroting van Sint Maar ten niet toekomstbestendig is en ook nu weer ‘niet volledig naar de letter nagekomen’.”

Met die laatste opmerking citeert Bosman het College financieel toezicht (Cft) dat eerder schreef: ,,Hoewel de met Sint Maarten tijdens het bezoek van het College gemaakte afspraken niet volledig naar de letter zijn nagekomen is het Cft van mening dat met deze begroting op hoofdlijnen een belangrijke stap voorwaarts wordt gemaakt. Het Cft adviseert dan ook positief op deze ontwerpbegroting, met in achtneming van de hierboven genoemde acties die er toe moeten leiden dat de begroting ook inderdaad in uitvoering wordt genomen.”

Bosman vraagt zich af waar het financiële risico komt te liggen. ,,De VVD vindt het onacceptabel dat begrotingen met een dergelijke enorme vertraging vanuit Sint Maarten komen, en als ze dan beschik baar zijn het van geen kanten klopt. Veel zaken ontbreken in de begroting, bijvoorbeeld de huur en gas, water en licht van de Landsrecherche staat niet in de boeken, en voor het OM zijn er geen materiële kosten op de begroting en kloppen de getallen voor personeelskosten niet. Dit zijn toch zaken die ook een Cft moet beoordelen en niet kan accepteren? De VVD accepteert het dus zeker niet.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top