Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Ontwerpbesluit Raad van State over aanwijzing Curaçao naar de Kroon

MAANDAG, 24 SEPTEMBER 2012

DEN HAAG — De Raad van State stuurt haar beslissing over de aanwijzing niet naar de twee betrokken partijen, dus de regering van Curaçao en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maar naar de Kroon. Dat laat een woordvoerder van de Raad van State weten in reactie op de berichtgeving van de Amigoe over het beroep tegen de aanwijzing.

Afgelopen vrijdag meldde de krant dat het ontwerpbesluit naar de betrokken partijen wordt gezonden. Het is echter zo dat de partijen alleen worden ingelicht wanneer het ontwerpbesluit klaar is, dat alleen wordt gestuurd naar de Kroon, ofwel de regering en het staatshoofd. De Kroon zal uiteindelijk in een Koninklijk besluit een beslissing nemen over het beroep.

Share this page:
« Back
Back to Top