Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Ontvanger geeft respijt betaling nominale premie basisverzekering ziektekosten op Curacao

9 JULI 2013

Willemstad  – Burgers die de nominale premie, die gekoppeld is aan de basisverzekering ziektekosten, nog niet hebben voldaan, kunnen het bedrag nog steeds voldoen zonder dat er een boete geheven wordt voor de late betaling. Dat heeft landsontvanger Alfonso Trona tegenover de ze krant verklaard.

De nominale premie had uiterlijk 1 juli van dit jaar voldaan moeten zijn. Burgers hadden de keus om in januari voor de eerste helft van het jaar 41 gulden te betalen en per 1 juli wederom 41 gulden te betalen voor de tweede helft van het kalenderjaar. ,,Op dit moment hebben niet eens 2.000 burgers de nominale pre mie betaald”, aldus de ontvanger. ,,Wij houden rekening met het feit dat de betaling van de nominale premie nieuw is voor veel mensen.”

Afgezien daarvan erkent de ontvanger dat niet iedereen goed geïnformeerd was over de verschuldigde premie. Ambtenaren van het kantoor van de ontvanger staakten een tijd geleden, waardoor het voor sommige mensen onmogelijk was de pre mie op tijd te voldoen. Aan de hand van deze zaken stelt de ontvanger zich vooralsnog coulant op. ,,Op dit moment worden de bestanden van alle instanties die te maken hebben met de basisverzekering, de SVB, de ontvanger, de belastingdienst aan elkaar gekoppeld. Op die manier weten we tegen het eind van deze maand hoeveel mensen de premie zelf moeten betalen en hoe groot het aantal mensen is dat vrijgesteld is van betaling.”

Burgers met een jaarinkomen van minder dan 12.000 gulden per jaar hoeven de nominale premie niet te betalen. Volgens Trona zijn er circa 120.000 burgers in de basisverzekering. Na het eind van deze maand wordt de uiterste betaaldatum van de nominale premie bepaald. Wie dan nog niet heeft betaald kan erop rekenen dat de ontvanger met beslaglegging op het loon via een deurwaarderskantoor alsnog de premie vordert. Naar aanleiding van de vaak geuite kritiek waarom de nominale pre mie niet gelijk bij het salaris wordt ingehouden, verklaarde Trona dat het de verwachting is dat minister José Jardim van Financiën te zijner tijd hierover beslist wanneer de reparatiewetgeving voor de invoering van de basisverzekering in werking treedt.

De ontvanger benadrukte dat werknemers de mogelijkheid hebben om collectief de premie via een cheque te voldoen. ,,Stel dat een bedrijf tien werknemers heeft, dan kunnen zij het bedrag van 820 gulden aan de financiële administratie voldoen. De administratie kan dan een cheque van 820 gulden uitschrijven voor de ontvanger, daarbij moet wel een lijst overlegd worden met de volledige namen van de werkgevers en de nummer van hun geldige legitimatiebewijzen. ,,De cheque kan bij de receptie van het kantoor van de ontvanger worden afgegeven. Burgers krijgen een bewijs van ontvangst mee.”

Bij de invoering van de basis verzekering werd bepaald dat het aandeel van de werkgevers 12 procent bedraagt, terwijl werknemers 3 procent betalen. Afgezien daarvan moet per kalenderjaar ook een nominale premie betaald worden.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top