Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Ontslagprocedure voorgeschorst personeel Bureau Rijbewijzen Curacao

WOENSDAG, 02 OKTOBER 2013

WILLEMSTAD — De ontslagprocedure voor de drie geschorste werknemers van het Bureau Rijbewijzen zal deze week worden opgestart. De drie zitten thuis in het kader van het diepgaand onderzoek naar vermeende illegale activiteiten zoals de illegale afgifte van rijbewijzen tegen betaling.

De drie werknemers die nu al geruime thuis tijd zitten zal rekeninghoudend met de geldende regels van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (LMA) ontslag worden aangezegd. Dit houdt in dat zij in staat zullen worden gesteld zich te verweren tegen de beschuldigingen aan hun adres.

Het rommelt al enige tijd bij het bureau. Al jaren doen geruchten de ronde dat rijbewijzen op het eiland gekocht kunnen worden. Maar bewijs hiervoor is nooit echt gevonden. Volgens de verhalen zou voor een rijbewijs een bedrag van tussen de 750 en meer dan 1000 gulden betaald moeten worden en dat ‘honderden’, zo niet meer dan duizend rijbewijzen op deze manier verhandeld zouden zijn.

Overheidsaccountant Soab is belast met het onderzoek naar het functioneren van het bureau. Directeur Geomaly Martes zegt dat het rapport nog niet definitief is en dat het wachten is op reacties van de betrokken personen. Martes wilde niet ingaan op de bevindingen van het rapport. “Daar kan ik geen uitspraken over doen. Het een en ander vergt nog nader onderzoek”, aldus Martes.

Ook de overheid is uitermate voorzichtig met het geven van informatie. Uit het lopende onderzoek is onder andere naar voren gekomen dat mogelijke betrokkenheid van een of meerdere criminele organisaties bij de handel in rijbewijzen niet uit te sluiten is. Inmiddels is er in deze zaak ook al aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Ook dit onderzoek loopt nog.

Het Bureau Rijbewijzen begon dit jaar met tal van organisatorische problemen. Deze zijn grotendeels opgelost sinds in april van dit jaar het bureau onder de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsorganisatie Controle en Beveiliging (voorheen SKS) is gekomen. Dit gebeurde nadat er veel klachten binnen waren gekomen over het functioneren van het bureau. Deze varieerden van een gebrek aan personeel en financiële middelen tot maandenlange wachttijden voor personen die examen wilden doen.

Bron:

Share this page:
« Back
Back to Top