Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Onderzoek medische uitzendingen van start op Bonaire

Vrijdag 14 juni 2013

Kralendijk – In opdracht van het Zorgverzekeringskantoor wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder alle verzekerden van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba die medisch worden uitgezonden naar Colombia en Guadeloupe. Het onderzoek gaat binnenkort van start en wordt verricht door Triplus, een onafhankelijk bureau. De looptijd van het onderzoek is één jaar. Het onderzoek is gericht op de belevingen van de verzekerden voor en tijdens een medische uitzending. De enquête kan telefonisch of persoonlijk worden afgenomen, thuis of op het kantoor van de enquêteurs. De informatie die verstrekt wordt is anoniem en zal door Tri-plus verwerkt worden, zodat de objectiviteit gewaarborgd wordt. Tri-plus heeft in 2011 een risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd voor Fundashon Mariadal. Het ZVK zal de resultaten onder meer gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren. Het bureau zal om de twee maanden de resultaten van het onderzoek aanleveren aan het ZVK. Na ontvangst zal het ZVK deze bestuderen, kijken welke verbeterpunten er zijn en hoe deze kunnen worden opgepakt. Het ZVK vraagt alle verzekerden die medisch worden uitgezonden om mee te doen met het onderzoek. Verzekerden ontvangen een brochure over de uitzending, hierin staat onder andere algemene informatie over Colombia of Guadeloupe en de verantwoordelijkheden van de begeleider. Ook krijgen zij een brief waarin het onderzoek wordt aangekondigd. In die brief is een klein logboek opgenomen waarin de verzekerde data kan invullen, om bij terugkomst de vragen van de enquête zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

Bron:  Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top