Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Onderhandelingen Rijksdienst Carabisch Nederland over arbeidsvoorwaarden in impasse

ZATERDAG, 28 SEPTEMBER 2013

KRALENDIJK — De onderhandelingen met de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) over een nieuwe arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren zijn opnieuw in een impasse geraakt. Na twee dagen van intensieve onderhandelingen tussen de RCN en de vertegenwoordigers van de ambtenaren ligt er nog steeds geen nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst op tafel.

De Rijksambtenaren in Caribisch Nederland hebben het oorspronkelijk bereikte akkoord afgewezen. Tijdens de onderhandelingen op St. Eustatius hebben alle vakbonden de bezwaren van de leden opnieuw op tafel gelegd en hun werkgever de kans gegeven om deze te bestuderen en met concrete voorstellen te komen. In augustus, tijdens een tweedaags overleg, hebben de vakbonden deze pijnpunten opnieuw te berde gebracht en voorstellen gedaan waar rekening mee diende te worden gehouden, om zo de leden over de streep te trekken.

Abvo, de ambtenarenvakbond, pleit voor het effectief verhogen van de salarissen met een procent in 2014 of een extra loontrede, nadat zij al eerder akkoord is gegaan met een extra trede bij het inpassen van de ambtenaren in de salarisstructuur. De bond heeft er tegelijkertijd op gewezen dat het belangrijk is dat de overige voorwaarden, waar eerder mee akkoord is gegaan, onaangetast blijven, zoals de eindejaarsuitkering.

Op St. Eustatius hebben de vakbonden betoogd dat het plan voor salarisharmonisatie om verschillende redenen problemen met zich meebrengt en aangegeven waarom het voorstel, zoals het op tafel ligt, onacceptabel is. Abvo betreurt het dat RCN geen enkel voorstel heeft gedaan op dit punt.

Abvo, aldus de voorzitter voor Bonaire ‘Chaly’ Anthony, kan onder geen beding akkoord gaan met het oude harmonisatievoorstel dat nog steeds op tafel ligt, omdat dit niet tegemoetkomt aan de wensen van haar leden.

Op dit moment zijn de onderhandelingen in een impasse geraakt en de partijen hebben afgesproken dat er ruimte zal worden geboden aan de werkgever om wat op tafel ligt te evalueren. Op een later tijdstip zullen de onderhandelingen worden hervat.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top