Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Onderbezetting Bureau Financiële Onderzoeken baart Openbaar Ministerie zorgen op Curacao

DONDERDAG, 27 JUNI 2013 1

WILLEMSTAD — Het Openbaar Ministerie maakt zich zorgen om de onderbezetting bij het Bureau Financiële Onderzoeken (BFO). Dat blijkt uit het jaarverslag 2012.

Een grote meerderheid van de financiële onderzoeken wordt door deze politie-eenheid verricht. Maar door een tekort aan rechercheurs is de looptijd van onderzoeken bijna verviervoudigd in vergelijking met de voorgaande jaren, wat zorgen baart.

Dit brengt met zich mee dat de meeste zaken van verduistering in dienstbetrekking nog niet zijn afgedaan. Uit het jaarverslag 2012 blijkt een opvallende stijging van het aantal van verduistering in dienstbetrekking opvallend is. Maar de meeste van deze zaken zijn nog in onderzoek, wat te maken heeft met een onderbezetting van het BFO van het Korps Politie Curaçao (KPC). In sommige gevallen ging het om relatief kleine bedragen die verduisterd werden, maar er zijn ook aangiften gedaan van verduisteringen van bedragen boven de 100.000 gulden.

Ook de Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap (SAE) kampt met een personeelstekort, waardoor de leerplichtwet niet is gehandhaafd. Het OM meldt een gebrek aan leerplichtambtenaren die bijzonder opsporingsbevoegd zijn. Daarom zijn er ten aanzien van ongeoorloofd verzuim geen processen-verbaal opgemaakt.


Geldkoerier
s

Verder zijn er, net als in voorgaande jaren, ook in 2012 een twintigtal personen op de luchthaven aangehouden, nadat was gebleken dat ze met grote geldbedragen het land trachtten binnen te komen, dan wel uit te reizen. Dit zijn bedragen van omgerekend 20.000 gulden of meer. Op drie zaken na, blijken de meeste geldkoeriers uit Amsterdam met euro’s het land te zijn binnengekomen.

Een aantal van deze verdachten zijn uiteindelijk veroordeeld voor het witwassen van geld en het geld dat men bij zich had is verbeurd verklaard. Niet altijd is er genoeg bewijs aanwezig om tot een veroordeling voor het witwassen van geld te komen, legt het OM uit. Dit neemt niet weg dat er toch sprake is van een strafbaar feit, namelijk het niet aanmelden van het geld dat men bij zich heeft. Mocht er geen aanwijzing of weinig bewijs zijn voor het witwassen van geld, dan wordt de zaak door het OM geseponeerd onder de voorwaarde dat men afstand doet van een deel van het geld. Dit deel wordt in het criminaliteitsfonds gestort. Het percentage dat wordt ingehouden varieert naar gelang de hoogte van het bedrag dat niet wordt aangemeld en bedraagt tussen de 30 en 45.


Boete
s

Voor wat het innen van boetes betreft, was 2012 een succesvol jaar, maar de gewenste doelstelling is nog altijd niet bereikt. De afdeling moet verder uitgebreid worden, de computers moeten optimaal gaan functioneren om een optimaal resultaat te kunnen boeken dit jaar, aldus het OM.

De procedures rond het innen van geldboetes zijn vorig jaar verder uitgevoerd en aangepast. Daarnaast is er een conceptprocedure opgesteld en besproken om de registratie van vonnissen te automatiseren. Het doel hiervan is om het executietraject beter te kunnen volgen.

Er zijn vorig jaar in totaal 905.665 boetes geïnd. Een jaar eerder waren dat er 527.363 en in 2010 ging het om 872.824 boetes. Er is duidelijk een flinke stijging – ruim 71 procent – van de geïnde boetes zichtbaar in vergelijking met 2011. Dit is waarschijnlijk te danken aan het feit dat er kennisgevingen gestuurd zijn en de betalingsmogelijkheden zijn vergroot, aldus het OM.

Eind november 2011 is de mogelijkheid om betalingsregeling voor openstaande boetes geïntroduceerd.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top