Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

OM St. Maarten schrijft 592 zaken in in 2012

10 JULI 2013

Philipsburg – In 2012 werden 592 rechtzaken ingeschreven bij het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten, waarvan er 353 zijn afgedaan. Daarmee heeft het OM het niet gehaald om de overgebleven zaken beneden de norm van 30 procent te houden.

Het OM legt uit dat de vertragingen te wijten zijn aan het wegvallen van een parketsecretaris alsook de personeelswisselingen op officiersniveau. ,,Daar naast bleek de met de uitvoering van de BOB-wetgeving gepaard gaande extra werklast zodanig dat dit ten koste ging van de beoordelingscapaciteit”, aldus het OM.

Het OM registreerde 7 verkeermisdrijven. Na afspraken met de politie kwamen in de tweede helft van 2012 de eerste processen-verbaal binnen in verband met het ‘doorrijden na aan rijding’. OM: ,,Dit is een veel voorkomend fenomeen op Sint Maarten. Veelal is de bestuurder dronken of niet verzekerd. Om die reden wordt de aanrijding niet gemeld en blijft de benadeelde met een forse schadepost achter. Bijzonder laakbaar gedrag. Op basis van een in overleg met het OM opgemaakt format proces-verbaal zijn de eerste zaken binnengekomen en hebben ook al geleid tot veroordeling.”

Zo is ook de afspraak gemaakt dat van elk verkeersongeval met dodelijke afloop of met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg het Openbaar Ministerie op de hoogte wordt gesteld. De officier van justitie beslist dan of er verdenking van een misdrijf bestaat en er proces-verbaal tegen de bestuurder moet worden opgemaakt. Het aantal aangebrachte verkeersovertredingen bedroeg in 2012, 2.163. OM: ,,Hoewel door de politie aanzienlijk meer is geproduceerd dan voorheen, is gebleken dat de zogenaamde ‘Control Unit’ gedurende een aanzienlijk gedeelte van 2012 niet in staat werd gesteld oproepingsprocessen-verbaal uit te schrijven voor verkeersovertredingen omdat men niet was aan gewezen als Buitengewoon Agent van Politie. Dit heeft het aantal aangeleverde zaken negatief beïnvloed.

In 2012 zijn ver 174 rechts hulpverzoeken binnengekomen. ,,De al in het jaar 2011 in gezette trend van stijging van het aantal inkomende rechts hulpverzoeken heeft zich in 2012 voortgezet. Het beheer van de rechtshulpportefeuille levert voor de verantwoordelijke officier van justitie een zeer wezen lijk deel van de dagtaak op om dat uit de rechtshulpverzoeken het nodige opsporingswerk voortvloeit. Doordat op de in stroom van deze verzoeken niet kan worden gestuurd vormt de stroom zaken een wezenlijke en vaak bewerkelijke belasting voor het parket. Niet alleen het aantal inkomende verzoeken was fors, tevens diende een groot aantal verzoeken naar elders te worden verzonden en te worden opgemaakt. Met name het onderzoek Vesuvius zorgde voor een reeks aan verzoeken aan het buiten land. De in totaal 174 verzoeken, bestonden uit 106 inkomende verzoeken, waarvan 21 civiel rechtelijke betekeningen, en 68 uitgaande rechtshulpverzoeken.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top