Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

OM Curaçao jaarplan 2014: Zorg om drugs en terrorisme

Het openbaar ministerie in Punda

WOENSDAG 24 JULI 2013, WILLEMSTAD – Hoewel drugsbestrijding, terrorismebestrijding en interregionale en internationale rechtshulp niet de directe speerpunten zijn van het beleid van het Openbaar Ministerie (OM), zijn het wel onderdelen die tot aanhoudende zorg blijven behoren. Dat stelt het OM in het jaarplan 2014.

Bij de drugsbestrijding gaat het om zowel de lokale Hato-controle en de vervolging van de drugskoeriers, als de internationaal georiënteerde onderzoeken.
Hierbij worden zowel onder impuls van buiten landse opsporingsdiensten zoals de Drug Enforcement Administration (DEA) en de Serious Organised Crime Agency (SOCA), als onder aansporing van de eigen Criminele Inlichtingendienst (CID) met grote regelmaat en onder leiding van het OM, opsporingsonderzoeken begonnen tegen groeperingen die zich schuldig maken aan het importeren of exporteren van grote partijen cocaine.

Waar het gaat om terrorismebestrijding is het OM in 2014 de voorzitter van de Terrorisme Informatie en Repressie Platform (TIRP)-taakgroep Curaçao. “In dit multidisciplinair platform wisselen de leden onderling informatie uit, worden binnen- en buitenlandse tendensen bestudeerd en worden adviezen gegeven met betrekking tot de aanpak bij mogelijke dreigingen. Het OM streeft ernaar om in 2014 een desktop-oefening te laten plaatsvinden. Tevens zal een informatiedag worden georganiseerd, waarop sprekers zullen worden uitgenodigd om genodigden bij te praten over de (internationale) ontwikkelingen op dit gebied”, zo staat in het jaarplan.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top