Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nieuwe wet basisverzekering ziektekosten op komst op Curacao

3 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD – De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Ben Whiteman (PS), is een traject gestart om met een gehele nieuwe wet te komen voor de basisverzekering ziektekosten (bvz).

,,We moeten nu zo spoedig mogelijk repareren wat er te repareren valt en we treffen voorbereidingen om met een hele nieuwe wet te komen. Dit zal minstens twee jaar in beslag nemen. We starten dus beide trajecten op”, zo stelde hij gisteren in een interview met Radio Hoyer 2. Whiteman is geen voorstander van de wet zoals die nu op tafel ligt. ,,Ik heb mijn kritiek op die wet. Ik begrijp wel de omstandigheden waaronder die wet doorgevoerd moest worden, maar de nieuwe zal heel anders zijn. Een algemene ziektekostenverzekering (azv) houdt rekening met iedereen, zowel op uitvoeringsniveau als met alle verzekeringsmaatschappijen.

De huidige wet is ontstaan vanuit een financiële behoefte en noodzaak en is ook met die bril op gemaakt. Een azv houdt met twee kanten rekeningen, namelijk een zorginhoudelijke kant en een financiële kant.” De reparatiewetgeving kent nog vele haken en ogen, zowel voor wat betreft wettechnische als financieel administratieve aspecten. ,,De zaak blijkt moeilijker dan gedacht. Er zijn veel meer pijnpunten. Elke reparatie die je doet moet je financieel kunnen verantwoorden. Of we het willen of niet, we moeten ons telkens de vraag stellen ‘Waar haal je het geld vandaan?’ Het kan niet uit hetzelfde fonds komen”, zo legt Whiteman uit. Hij noemt het voorbeeld van de brillen en tandheelkundige zorg. Eerst waren alleen personen onder de 18 jaar verzekerd. Met de reparatie is dit uitgebreid naar non- en minvermogenden en gepensioneerden met een bepaald minimum inkomen. Ook is er het voorbeeld van babymelk voor moeders met een speciale conditie. Dit wordt bepaald door de consultatiebureauarts. ,,Maar de gelden moeten elders vandaan komen om dit alles te repareren”, zo stelt de minister.

Ook wettechnisch moet er gerepareerd worden. Whiteman geeft als voorbeeld: ,,Er is een grote groep buitenlanders die voor een verblijfsvergunning bij de immigratiedienst een bewijs van verzekering moeten overleggen. Wat er nu gebeurt, is dat ze met een particuliere verzekering hun toelatingspapieren krijgen, maar vervolgens deze verzekering weer opzeggen en het geld al dan niet gedeeltelijk terugkrijgen om zich vervolgens aan te melden voor de bvz. Dit is wettechnisch gestopt in de reparatie. Zo is er ook een aantal groepen die teveel premie betaalden, zoals bijvoorbeeld mensen met twee of drie pensioenen. Hier moet de minister van Financiën de ontvanger over instrueren, zodat deze personen geen premie betalen over alle pensioenen. Er zijn zoveel zaken die de aandacht vragen. Daarom weet ik niet wanneer de reparatiewet echt doorgevoerd kan worden.”

De minister heeft te kennen gegeven op zes punten met reparatie bezig te zijn. Deze punten moeten eerst nog in de ministerraad besproken worden.

Soab: Reparaties uitstellen

Opvallend is overigens dat de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) in een onlangs gepubliceerd onderzoek aanraadt de reparaties liever uit te stellen. Soab deed onderzoek naar de ontwikkelingen rond de bvz en de uitvoering door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). ,,De stichting acht het verstandig om de bvz eerst een volledig jaar (2013) op zijn merites te beoordelen, voordat wordt besloten tot eventuele ‘reparaties’. Het is op dit moment prematuur om al te oordelen over mogelijke ongewenste gevolgen of effecten voor de zorgconsumptie of voor zorgverleners”, zo staat in het onderzoeksrapport.

Bron: Antilliaans Dagblad

[add this]

Share this page:
« Back
Back to Top