Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nieuwe regels voor Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken op Curacao

ZATERDAG, 21 SEPTEMBER 2013

WILLEMSTAD — De overheid en de vakbonden vertegenwoordigd in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) hebben eerder deze week het nieuwe reglement van orde (rvo) van het overlegplatform van de overheid en de overheidsvakbonden ondertekend.

De ondertekening vond plaats tijdens de wekelijkse CGOA-bijeenkomst in aanwezigheid van minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais), vertegenwoordigers van de overheidsvakbonden Abvo, Napb, STrAF en SAP en voorzitter van het CGOA-platform Valdemar Marcha.

In het nieuwe rvo zijn enkele aanpassingen doorgevoerd die nodig waren sinds de nieuwe status van Curaçao per 10-10-’10, terwijl het reglement ook werd gemoderniseerd. Zo werd de naam van het ministerie in het document opgenomen dat de overheid moet vertegenwoordigen, terwijl nu ook officieel melding wordt gemaakt van toelating van SAP tot het overlegorgaan.

In het CGOA worden onderwerpen behandeld die te maken hebben met de rechtspositie van ambtenaren. Op dit moment zijn er tal van onderwerpen die nog in het CGOA behandeld moeten worden. Een van deze zaken was het rvo. De partners in het platform hebben onlangs een prioriteitenlijst ondertekend van onderwerpen die in de komende periode voorrang moeten krijgen. Het gaat hierbij om een functie-evaluatiesysteem dat per 2014 van kracht moet worden en aanpassingen aan de Landsverordening Materieelrecht Ambtenaren (LMA).

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top