Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nieuw ziekenhuis van de Curaçaose begroting 2014 afgevoerd

11 SEPTEMBER 2013

~ Maar belang nieuw ziekenhuis is duidelijk~

Willemstad – Het nieuwe ziekenhuis (Nos Hospital Nobo, NHN), waar al jaren een maatschappelijk debat over wordt gevoerd, is van de begroting 2014 afgevoerd.  Dit heeft de regering Asjes (PS/PAIS/PNP/Sulvaran) gedaan naar aanleiding van een motie van de Staten. ,,Deze motie hield in dat de financiering van het ziekenhuis via andere geldstromen zou worden gerealiseerd dan via de begroting”, schrijft de regering naar aanleiding van de presentatie gisteren van de begroting 2014 van het Land Curaçao en de vragen en adviserende opmerkingen van de Raad van Advies (RvA) over het nieuwe ziekenhuis.

,,De Raad van Advies constateert dat in de ontwerpbegroting 2014 geen middelen worden gereserveerd voor de bouw van een nieuw ziekenhuis”, merkt de RvA op. ,,Ook blijkt niet uit de Algemene Beschouwingen dat de bouw van een nieuw ziekenhuis door derden zal worden gefinancierd en ook niet wanneer dat eventueel zal gebeuren.”  Ook het hoogste adviescollege merkt op dat er lange tijd door de regering is gesproken over de bouw van een nieuw en modern ziekenhuis.

De verwachting daarbij was ook dat met de bouw van een der- gelijk ziekenhuis – naast betere zorg – de kosten van de medische zorg teruggedrongen kunnen worden.  De RvA: ,,In eerdere projecties was een nieuw en efficiënt ziekenhuis een integraal en cruciaal onderdeel van kostenbeheersing in de medische zorg. Het uitblijven van een nieuw ziekenhuis en een onduidelijk beeld wanneer dat wel kan worden gerealiseerd, kan naar het oordeel van de Raad van Advies van invloed zijn op die eerdere projecties en dus op de kosten gemoeid met de medische zorg. Deze kosten zullen door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), als uitvoeringsorgaan van de basisverzekeringziektekosten, moeten worden gedragen en bij een eventueel tekort door het Land moeten worden gedekt.”

De RvA adviseert de re- gering ‘reeds nu’ rekening te houden met het risico dat het Land bedoeld te- kort zal moeten dragen. In reactie op de Raad stelt de regering, ondanks dat het van de begroting 2014 is afgevoerd, te verwachten ‘dat het nieuwe zieken- huis gerealiseerd zal worden’. ,,De regering is zich bewust van het belang van een nieuw ziekenhuis.” En, zo vervolgt de regering in het kader van de gisteren aangeboden begroting 2014: ,,De kwaliteit van de zorg zal gegarandeerd blijven zoals gepland en het beheersbaar maken van de kosten van de medische zorg zal naar verwachting dan ook gerealiseerd worden. Er wordt geen effect op de meerjarenbegroting verwacht.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top