Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nieuw Curacaos ziekenhuis in 2016 operationeel

ZATERDAG, 21 SEPTEMBER 2013

WILLEMSTAD — De financiering van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda zal een combinatie zijn van publieke fondsen en privaat geld. Dat zei minister-president Ivar Asjes (PS) gisteren bij de ondertekening van de Memorandum of Understanding (MoU) in Fort Amsterdam. Het ziekenhuis wordt pal naast het huidige St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) gebouwd en zal in 2016 operationeel zijn. Het gebouw behelst de huidige parkeerplaats van het Sehospersoneel, de Hamelbergweg een een gedeelte van het terrein van Sehos.

In tegenstelling tot het eerdere overheidstandpunt om niet in de ziekenhuisbouw te investeren zit er volgens Asjes niets anders op dan toch een lening aan te gaan. Volgens Asjes moest er een praktische keuze worden gemaakt. Het nieuwe ziekenhuis moet zo spoedig mogelijk worden gerealiseerd. Dat staat in de MoU. Hiermee voldoet de regering aan de motie van de staten van 11 april jongstleden, waarin er de voorkeur aan wordt gegeven om het ziekenhuis in Otrobanda te bouwen.

Sehos blijft verantwoordelijk voor de zorg en de exploitatie. Al het personeel gaat over naar het nieuwe ziekenhuis. Usona blijft verantwoordelijk voor de realisatie van het gebouw en de transitie van het oude naar het nieuwe ziekenhuis. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking en overleg met elkaar. Er wordt een werkgroep ingesteld voor de verdere uitwerking en afstemmingen. Binnenkort zal met medisch specialisten in overleg getreden worden om de laatste details af te werken. Het gebouw is erg flexibel.

Ook de laatste technische voorbereidingen zijn in volle gang zodat de bouw nog dit jaar kan starten. Het definitief ontwerp, gemaakt door Ballast Nedam is minimaal aangepast, met name ten aanzien van oriëntatie en infrastructuur om het gebouw heen. Dit omdat elk locatie een impact heeft of kan hebben op infrastructurele en klimatologische omstandigheden. Alle omstandigheden zijn geëvalueerd en meegenomen. Het bouwvolume en de uitstraling blijven ongewijzigd. Dit was ook een voorwaarde van de regering om te kunnen garanderen dat zo snel mogelijk kan worden overgegaan tot de bouw van het nieuwe ziekenhuis.

Omdat het reeds opgeleverde definitief ontwerp wordt gebruikt, zijn de kosten van de bouw vergelijkbaar met het project op het Amstelterrein dat eerst door Usona werd getrokken. Er worden slechts minimale aanpassingen gedaan. Wel worden er extra investeringen gedaan in de locatie. De Hamelbergweg wordt omgeleid en er wordt een parkeergarage gebouwd. Het huidige Sehos-gebouw blijft bestaan, maar krijgt een nieuwe functie.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top