Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederlandse zorgen over financiën Aruba onverminderd

WOENSDAG, 05 JUNI 2013

DEN HAAG — Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) vindt dat Nederland van de inschrijving op overheidsobligaties moet afzien en ook de Eerste Kamer maakt zich zorgen over de financiële situatie. Al was er gisteren ook veel lof voor het kabinet van Mike Eman. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (PvdA) zei dat hij de zorgen deelt.

Bosman is bezorgd over berichten dat de overheidsschuld steeds groter wordt door de uitgifte van obligatieleningen en vraagt zich af of Aruba wel voldoet aan de internationale criteria voor houdbare overheidsfinanciën. “Bent u het met mij eens dat Nederland zich niet moet inschrijven voor deze obligatieleningen?”, vraagt Bosman aan Plasterk. Gisteren werd bekend dat het overheidstekort toeneemt tot 4,6 procent van het bruto nationaal product (BNP) door extra uitgaven van 12 miljoen florin. De netto schuld zou hierdoor bijna 233 miljoen florin bedragen. “Bent u het met mij eens dat zolang de waarborgfunctie van kracht is en het Koninkrijk eindverantwoordelijk is, dat dit betekent dat uiteindelijk Nederland financieel eindverantwoordelijk is?”, aldus Bosman in zijn brief aan Plasterk.

De minister van Binnenlandse Zaken van Koninkrijksrelaties heeft de vragen van Bosman nog niet beantwoord, maar sprak wel zijn zorgen uit tijdens het debat met de Eerste Kamer. De meeste senatoren spraken vol lof over de aandacht van de Arubaanse regering voor duurzame groei en samenwerking binnen het Koninkrijk en slechts een enkeling had twijfels. “Ook op Aruba is de financiële situatie zorgelijk en ook op Aruba hangt er voortdurend politieke onzekerheid in de lucht”, zei PVV-Eerste Kamerlid Peter van Dijk bijvoorbeeld als één van de weinigen.

Het was eigenlijk vooral Plasterk die voor het noodzakelijke evenwicht zorgde. “Het viel me op hoe positief u sprak over Aruba. Ook ik heb respect voor de energie en gedrevenheid van de regering-Eman. Maar ik wil een kleine kanttekening plaatsen. Ik maak me ook zorgen over de financiële situatie. De schuldquota is groter dan op Curaçao en St Maarten, maar daar houden we ons indringender mee bezig, omdat we daar afspraken mee gemaakt hebben”, aldus Plasterk.

In een interview met Caribisch Netwerk zei Financiën-minister Mike de Meza (AVP) afgelopen maandag dat Nederland zich dit jaar niet gaat inschrijven op Arubaanse staatsobligaties. Dat was ook nooit de bedoeling geweest, aldus De Meza. In maart ondertekenden Nederland en Aruba het zogeheten Witte Donderdag-akkoord. Daarin werd afgesproken dat Nederland zich inschrijft op Arubaanse obligaties, maar dan moeten de overheidsfinanciën wel op orde zijn en wetgeving klaar zijn. Dit laatste betreft het opnemen van begrotingsregels in de grondwet van Aruba. Hierdoor moet de miljardenschuld van Aruba op termijn minder worden.

Bron: Amigoe Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top