Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederlandse vestigingswet voor Curaçaoënaars, Arubanen en Sintmaartenaren naar voorjaar 2014

VRIJDAG, 04 OKTOBER 2013

DEN HAAG — Als de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan met de vestigingswet van VVD-Tweede Kamerlid André Bosman zal deze op zijn vroegst pas in maart of april in werking treden. Extra onderzoek naar de praktische uitvoering door gemeentes en een volle agenda van de Tweede Kamer zijn de reden hiervoor, zei Bosman gisteren in een interview.

Met de regels voor de vestiging en uitzetting van Curaçaoënaars, Arubanen en Sintmaartenaren in Nederland wil de VVD’er de instroom van kansarme jongeren beperken. De Tweede Kamer plaatste een groot aantal vraagtekens bij de wet, al vond Bosman het aantal vragen meevallen. “Er wordt erkend dat er een probleem is met de jongeren. Aan mij is gevraagd om te concretiseren hoe het probleem aanpakt zal worden.”

Op de meeste vragen heeft Bosman inmiddels een antwoord geformuleerd, zoals de vraag of de tweede versie van de wet de toets der kritiek van de Raad van State zou doorstaan. “We hebben serieus naar de opmerkingen van de Raad van State geluisterd en de wet hierop aangepast”, aldus Bosman, die het daarom niet nodig vindt de nieuwe versie nog een keer aan het adviesorgaan voor te leggen. Het zou bovendien voor weken extra vertraging zorgen.

De meeste tijd is Bosman op dit moment kwijt met overleg over de praktische uitvoering van de wet door gemeentes, die uiteindelijk moeten controleren of mensen aan de voorwaarden voldoen op het moment dat ze zich inschrijven. “Het schrijven van de wet is niet voldoende. Ik ben ook verantwoordelijk voor de juiste implementatie en dat is een stap verder. We voeren overleg met gemeentes, klein en groot, over de uitvoering. Puur om te horen tegen welke praktische problemen men aanloopt. Het wetsvoorstel zal daardoor waarschijnlijk pas in januari klaar zijn voor behandeling in de Tweede Kamer en in maart of april in de Eerste Kamer. Op het moment dat hij wordt aangenomen kan hij meteen in werking treden.” De datum van 1 januari 2014 zal in ieder geval niet gehaald worden, zei Bosman.

De VVD’er heeft zich heeft meeste gestoord aan kritiek dat zijn initiatief een racisme-wet betreft. “De wet maakt weliswaar onderscheid, maar puur op basis van geboorteplaats.” Gemeenteambtenaren en het Openbaar Ministerie zullen ook niet actief op zoek gaan en op basis van huidskleur personen aanhouden om te kijken, benadrukt hij. Uiteindelijk lopen alleen mensen die de openbare orde structureel verstoren de kans om teruggestuurd te worden naar hun geboorteland en alleen op basis van het oordeel van een rechter.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top