Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederlandse staatssecretaris Weekers treedt op tegen belastingconstructie Stichtingen Particulier Fonds op Curacao

DONDERDAG, 19 SEPTEMBER 2013

DEN HAAG — De Nederlandse regering gaat harder optreden tegen belastingontduiking via de zogeheten afgezonderde particuliere vermogens (avp’s), waartoe ook de Antilliaanse Stichting Particulier Fonds behoort. De maatregel is onderdeel van het beleid dat op Prinsjesdag werd aangekondigd.

De term apv wordt gebruikt voor fiscale constructies waarbij iemand een deel van zijn vermogen tijdelijk in het buitenland onderbrengt. Het vermogen is pas na overlijden van de eigenaar bestemd voor familieleden of relaties, die daarom nog niet belastingplichtig zijn omdat ze niet over het vermogen beschikken, terwijl de eigenaar van het vermogen ook geen beschikking meer heeft over zijn geld of aandelen en er dus ook geen belasting over hoeft te betalen in Nederland.

Omdat Nederland op die manier belastinginkomsten miste, werd er al in 2010 een wetswijziging ingevoerd, waardoor de eigenaar van het vermogen en de begunstigden werkelijk moesten aantonen dat ze niet over het geld konden beschikken. Anticiperend op die wet namen vermogende particulieren al in 2008 en 2009 maatregelen. “De Belastingdienst heeft kunnen vaststellen dat met het oog op de nieuwe wetgeving honderden op Curaçao ingeschreven Stichtingen Particulier Fonds in vooral de jaren 2008 en 2009 zijn geliquideerd of verplaatst. Op dit moment heeft de Belastingdienst nog een beperkt zicht op de hierbij betrokken uiteindelijk gerechtigden of inbrengers en is de omvang van het hierbij aan de orde zijnde vermogen nog ongewis. (…) De Belastingdienst is bezig de ontmantelde en verplaatste structuren op te sporen”, schreef staatssecretaris Frans Weekers vorig week in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer.

De wetswijziging was ook aanleiding voor nieuwe fiscale constructies, waaronder het onderbrengen van een aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap bij een apv. Hiermee werd de Nederlandse belasting die geldt voor inkomen uit een aanmerkelijk belang ontlopen en gekozen voor een aantrekkelijker tarief van winstbelasting in het buitenland. De constructie maakte handig gebruik van de afspraken die dubbele belasting moet voorkomen. Met het nieuwe wetsvoorstel wordt dit minder aantrekkelijk gemaakt. Het onderbrengen van het aanmerkelijk belang wordt gezien als vervreemding van een aanmerkelijk belang, hetgeen ook belastbaar is. Een groot aantal regels moet constructies om dat te omzeilen onmogelijk maken, waarbij een aantal constructies als ‘besmettelijke handeling’ worden gekenmerkt. Het wetsvoorstel omvat ook regels voor de zogeheten renteaftrekbeperking, die werd omzeild door de apv-constructie.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top