Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederlandse politiek trekt steun aan Bonaireaanse gezaghebber in

26 AUGUSTUS 2013

Den Haag – Het gezaghebberschap van Lydia Emerencia wordt ook in Den Haag als mislukt beschouwd. Aanvankelijk geloofde minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nog in een bemiddelingspoging maar inmiddels is duidelijk dat de vertrouwensbreuk tussen Emerencia enerzijds en de gedeputeerden en een meerderheid in de Eilandsraad anderzijds niet meer te repareren valt.

De verwijten die haar, naar nu blijkt, destijds als rector van de Universiteit van Aruba werden gemaakt vertonen grote gelijkenis met de klachten over haar optreden op Bonaire: rigide, niet collegiaal, veel in het buitenland verblijvend en zich omringend met volgelingen. Tijdens zijn bezoek aan Bonaire maakte premier Mark Rutte daar een staaltje van mee toen de gezaghebber een ontmoeting met de gedeputeerden wilde verplaatsen omdat het bestuurskantoor in haar ogen niet aan de brandveiligheidsvoorschriften voldeed.

Rutte liet zich niet de les lezen door Emerencia en vertrok met de gedeputeerden naar het bestuurskantoor. Toch wil Den Haag de handen niet vuil maken aan het conflict. En omdat Emerencia geen aanstalten maakt de eer aan zichzelf te houden duurt de patstelling voort.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top