Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederlandse parlement: Aruba is voorbeeld voor Curaçao, St. Maarten en BES-eilanden

26 SEPTEMBER 2013

Den Haag – De Tweede Kamer wil weten op welke terreinen Aruba als voorbeeld kan dienen voor Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland.  Dat blijkt uit de schriftelijke vragen die de fracties hebben ingediend ter voorbereiding van de behandeling van de begroting voor Koninkrijksrelaties 2014. De partijen hadden tot gisteren de gelegenheid om naar aanleiding van de op Prinsjesdag gepresenteerde rijksbegroting vragen in te dienen.

Politiek Den Haag heeft zich al eerder enthousiast uitgelaten over de voortrekkersrol die Aruba in het Koninkrijk vervult sinds het aantreden van het kabinet Mike Eman (AVP) in 2009. Ook minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft herhaaldelijk laten blijken in het succes van Aruba een voorbeeld te zien voor de andere (ei)landen.  Nu wil de Tweede Kamer van hem horen op welke terreinen Aruba concreet een voorbeeldrol heeft. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan de wijze waarop het kabinet Eman stapsgewijs het begrotingstekort verkleint zonder de economie te schaden en de lasten voor burgers en bedrijven te verhogen.

In drie jaar tijd is de huidige regering er in geslaagd het begrotingstekort van 400 miljoen te halveren. Een Arubaanse begroting voor 2014 ontbreekt nog wel, maar alle indicatoren wij- zen er volgens de regering in Oranjestad op dat in 2016 een structureel begrotingsevenwicht wordt bereikt waarna Aruba – voor het eerst in zijn bestaan – met het aflossen van de staats- schuld kan beginnen.

Die overheidschuld is de afgelopen jaren wel flink opgelopen en bedraagt volgend jaar circa 73 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Daarover en over de kritische kanttekeningen in het evaluatierapport van het IMF zijn overigens wel direct Kamervragen gesteld, waarna Plasterk zijn zorgen en de zorgen van de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) om de overheidsfinanciën van Aruba schriftelijk kenbaar maakte.

Vooral het besluit van de Arubaanse regering om via een Balanced Budget Rule in de wet te verankeren dat toekomstige regeringen niet opnieuw schulden kunnen maken, wordt zowel door Den Haag als de regeringen van Curaçao en Sint Maarten met grote interesse gevolgd. Deze Balanced Budget Rule betekent een versterking van de financiële autonomie.  Plasterk zal waarschijnlijk in de loop van volgende week antwoord gegeven.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top