Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederlandse minister Schippers: ‘Zorg in regio niet bepalend voor niveau Caribisch Nederland’

DONDERDAG, 20 JUNI 2013

DEN HAAG — De kwaliteit van de gezondheidszorg in het Caribisch gebied is niet bepalend voor het niveau van de zorg die in Caribisch Nederland wordt geboden. Minister Edith Schippers zei dit vandaag tijdens het debat met de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid.

VVD-Tweede Kamerlid Anne Mulder vroeg om informatie over de kwaliteit van zorg in omringende landen als St. Kitts en Nevis en Guadeloupe, verwijzend naar de afspraak dat het niveau van de gezondheidszorg op Bonaire, St. Eustatius en Saba daar mede op gebaseerd zou worden. “Welke kosten zijn er in die landen en welk voorzieningenniveau hebben zij”, aldus Mulder.

Minister Schippers zei dat ze bereid was om dit uit te laten zoeken en naar de Tweede Kamer te sturen, maar benadrukte dat de zorg in omringende landen niet bepalend is. “Het kan best zijn dat er een buurland is waar de zorg van een heel laag niveau is, maar ik voel als minister wel de verantwoordelijkheid voor adequate zorg. Het niveau op de eilanden was niet goed en ik ben van sommige dingen echt geschrokken”, aldus de minister.

Samenwerking met ziekenhuizen in Nederland, St. Maarten, Guadeloupe en Colombia moet de zorg op de drie eilanden verbeteren, zei ze. De minister was positief over de verbeteringen in het ziekenhuis op Bonaire, maar negatief over de zorg op Curaçao. “Helaas is het zo dat de kwaliteit van de zorg op Curaçao afneemt. In plaats van dat er mensen van Bonaire voor dialyse naar Curaçao gaan, krijgen mensen van Curaçao steeds vaker hun dialyse op Bonaire”, zei ze.

Het debat over de zorg op Bonaire ging grotendeels over de bezuinigingen, die zoals onlangs afgesproken pas met ingang van 2015 zullen gelden. Verschillende Tweede Kamerleden, waaronder Hanke Bruin Slot van het CDA en Linda Voortman van Groen Links, vroegen hoe de minister terugkeek op de commotie die ontstond toen de plannen voor het eerst werden aangekondigd. Schippers gaf toe dat de communicatie niet goed was verlopen, maar dat de bezuinigingsplannen er wel voor gezorgd hebben dat de overheden en inwoners zelf zijn gaan nadenken over het niveau van zorg dat ze willen hebben.

Suggesties waren er ook. Tweede Kamerlid Mulder van de VVD vroeg of de gezamenlijke werkgroepen voor aanbevelingen aan de minister ook zullen kijken naar de mogelijkheid om toch een eigen risico en eigen bijdrage op de eilanden in te voeren, waarop de minister antwoordde dat ze geen enkele mogelijkheid bij voorbaat uitsluit. Pia Dijkstra van D66 zei dat de drempel voor het indienen van klachten nog steeds te hoog is. Ook op dat punt zegde de minister toe om te kijken of dit verbeterd kan worden, alsook de communicatie over de bestaande mogelijkheden.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top