Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederlandse minister Plasterk waarschuwt St. Maarten over tweede aanwijzing

1 OKTOBER 2013

Snel sluitende begroting 2014, anders volgt alsnog aanwijzing financien

Den Haag – Sint Maarten mag dan voor wat betreft de begroting 2013 op het nippertje aan een aanwijzing van de Koninkrijksregering zijn ontsnapt, met de begroting 2014 zal het land er heel wat minder makkelijk vanaf komen.  Dat kan worden opgemaakt uit de brief die minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 23 september naar minister Maarten Hassink van Financiën in Philipsburg heeft gestuurd.

Plasterk refereert in die brief aan de behandeling van de jongste halfjaarrapportage van het Colle- ge financieel toezicht (Cft) in de Rijksministerraad van 6 september. ,,De conclusies van de rap-portage onderschrijf ik. De aandacht van de RMR gaat uit naar een aantal in de rapportage aangegeven analyses”, klinkt het wat cryptisch. In gewone mensentaal: de Koninkrijksregering maakt zich zorgen.

In de RMR van 20 september is opnieuw over de overheidsfinanciën van Sint Maarten gesproken. Op de agenda stond het advies van het Cft om het kabinet Wescot-Williams een aanwijzing te geven, maar kort ervoor werd alsnog de begroting 2013 vastgesteld: ,,Het Cft zal op korte termijn zijn eindoordeel daarover geven. De RMR, als toezichthouder, zal het advies van het Cft volgen. Gegeven het moment van vaststelling van de begroting 2013, acht de RMR het niet opportuun om nu nog over te gaan tot een aanwijzing”, aldus Plasterk.

De bewindsman voegt er aan toe dat ‘de eventuele kritische kanttekeningen van het Cft inzake in- komsten en uitgaven 2013 wel zullen doorwerken in de beoordeling van de begroting 2014. Zo geldt al de afspraak in de RMR dat structurele tekorten in een begrotingsjaar ook structureel worden gecompenseerd in het volgende begrotingsjaar’. Het venijn van de brief zit in de staart: ,,Mocht het Cft overgaan tot advisering van het geven van een aanwijzing over de begroting 2014, dan zal dat voor de RMR in eerste instantie leidend zijn.”

Kortom: de Sint Maarten- se regering moet nu als de wiedeweerga een sluitende begroting presenteren, anders wordt alsnog de reeds opgestelde aanwijzing uit de lade gehaald. Dat zou dan de tweede worden want vorige week besloot de RMR tot een aanwijzing om zo onafhankelijk onderzoek af te dwingen naar de signalen die er zijn dat de integriteit van het openbaar bestuur op Sint Maarten onvoldoende is gewaarborgd.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top