Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederlandse minister Plasterk geeft geen duidelijkheid over gesprekken met rijksvertegenwoordiger BES

11 OKTOBER 2013

Ondanks verzoek Tweede Kamercommissie

Den Haag/Kralendijk – De ‘aanhoudende bestuurlijke onrust’ op Bonaire kan ten kosten gaan van de burgers. Dat stelt minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het verslag van zijn korte werkbezoek begin deze maand.

,,Ik heb gesproken met de gezaghebber, het Bestuurscollege, de Eilandsraad en de rijksvertegenwoordiger. Met alle betrokkenen is gesproken over de aanhoudende onrust in het bestuur. Het risico bestaat dat de bestuurlijke onrust uiteindelijk ten koste gaat van de burger van Bonaire”, schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer.

Hij voegt er aan toe dat hij op Bonaire bestuurders en politici heeft aangetroffen die zich ‘op een bevlogen manier, met hart voor de zaak inzetten binnen een soms moeilijke omgeving. Daarom ben ik er ook van overtuigd dat Bonaire in staat zal zijn de verhoudingen te normaliseren’.

De bewindsman zegt voorts het verzoek van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties om inzage te geven in verslagen van de gesprekken die hij met rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte heeft gevoerd over de bestuurscrisis en diens rol daarin niet te honoreren: ,,Vanwege het personeelsvertrouwelijke karakter van deze gesprekken kan ik de verslagen niet in de open- baarheid brengen.”

Tijdens zijn bezoek, zo meldt de minister, is ook over de ontwikkeling van de koopkracht ge- sproken. Plasterk schrijft dat staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Kamer spoedig zal informeren over de bevindingen tijdens haar werkbezoek in juli van dit jaar. ,,Ook is er stilgestaan bij het eilandelijk ontwikkelplan, waar tijdens de aankomende Caribisch Nederland-week (28 oktober – 1 november) verder over gesproken zal worden.”

Over de jeugdraad van Bonaire waarvan de installatie door Plasterk werd bijgewoond merkt de minister het volgende op: ,,Ik vond het, mede gelet op de re- cente bevindingen van Unicef, belangrijk om van de jonge inwoners van Bonaire te horen wat hun wensen zijn, waar de problemen liggen en hoe het leven kan verbeteren voor henzelf, andere kinderen en alle inwoners van Bonaire. Ik heb met veel interesse geluisterd naar hun bevindingen en verhalen en zal dit delen met de verantwoordelijke collega’s in Den Haag.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top