Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederlandse minister Plasterk bespreekt evaluatie en bestuurlijke onrust op Bonaire

WOENSDAG, 02 OKTOBER 2013

KRALENDIJK — Het bliksembezoek van Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie gisteren aan Bonaire stond vooral in het teken van overleg over de op handen zijnde evaluatie. Verder heeft de bewindsman zich ook laten bijpraten over de bestuurlijke onrust van de afgelopen periode. Hij heeft onder andere gesproken met de Eilandsraad, het Bestuurscollege, de gezaghebber en de Rijksvertegenwoordiger.

De gesprekken die gevoerd zijn over de evaluatie in 2015 gingen vooral over het inkleden daarvan. “Om die evaluatie goed in gang te zetten, moeten wij nu al gaan nadenken over wat wij gaan doen. Op 10-10-‘10 is er een nieuwe staatkundige structuur gecreëerd. Het is volkomen logisch dat je vijf jaar later concludeert dat het misschien op een aantal punten moet worden bijgesteld en op andere punten weer niet”, aldus Plasterk.

Plasterk hoopt dat bij de evaluatie, de nadruk vooral ligt op de vraag, hoe het bestel beter kan worden georganiseerd. Men dient zich af te vragen of al het geregel vanuit het Europese deel van Nederland nuttig en nodig is en of er niet teveel mensen uit Nederland op de eilanden rondlopen om zaken te coördineren. Het is volgens de bewindsman veel beter om het geld te besteden aan het verbeteren van bijvoorbeeld het onderwijs en de infrastructuur, dan aan het coördineren om ervoor te zorgen dat zaken niet dubbel gebeuren. Er gaat jaarlijks 250 miljoen euro uit de Nederlandse begroting naar de eilanden in Caribisch Nederland. “Dat is een behoorlijk bedrag en het is zaak om het samen zo te organiseren, dat de mensen daar ook het optimale voordeel van hebben”, aldus Plasterk.

Veel meer dan dat hij met de Eilandsraad, het Bestuurscollege, de gezaghebber en de Rijksvertegenwoordiger heeft gesproken over de bestuurlijke onrust van de afgelopen periode, wilde de bewindsman niet kwijt. Volgens Plasterk heeft hij stuk voor stuk gesproken met mensen, die zich willen inzetten voor de publieke zaak en met een warm hart voor Bonaire. Verschil van mening zal er altijd zijn, aldus Plasterk, maar het is niet goed voor de reputatie van het eiland als de partijen elkaar over en weer betichten over van alles. Uiteindelijk is het doel om het beste te bereiken voor de bevolking van Bonaire.

Op vragen over zijn rol als coördinerende minister voor de eilanden van Caribisch Nederland, zegt Plasterk deze zeer serieus te nemen. Hij wil graag de ‘gateway’ zijn aan deze kant van de oceaan naar de Nederlandse regering toe. Dat wil hij doen door de geluiden die hij tijdens zijn bezoek opvangt, mee te nemen en er zijn collega’s mee confronteren. Maar uiteindelijk blijft iedere minister verantwoordelijk voor zijn eigen beleidsterrein.

Bron: Amigoe, Curacao

 

Eilandsraden gehoord over benoeming rijksvertegenwoordiger

WOENSDAG, 02 OKTOBER 2013

KRALENDIJK — Er is nog geen opvolger voor Wilbert Stolte, die volgend jaar opstapt als Rijksvertegenwoordiger. Er is wel een bepaalde procedure die volgens de wet moet worden gevolgd bij de benoeming van een Rijksvertegenwoordiger, aldus Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk.

De affaire Stolte kwam gistermiddag ter sprake tijdens een persontmoeting aan het eind van het bliksembezoek van de bewindsman aan Bonaire. Stolte herhaalde nadrukkelijk, dat hij geen enkele reden heeft om te twijfelen aan de integriteit Stolte. Plasterk: “Hij heeft uiteindelijk zelf besloten, dat hij na drie jaar, de helft van de periode, er een punt achterzet en ruimte maakt voor een opvolger. Ik ben blij dat hij nog een aantal maanden doorzet om de evaluatie mee te helpen voorbereiden.” Stolte heeft volgens Plasterk een zeer lastige periode meegemaakt na 10-10-‘10 en in een bestuurlijk complexe situatie moeten opereren.

De minister denkt dat Stolte een waardevolle rol kan spelen bij de voorbereiding van de evaluatie in 2015, zodat zijn opvolger op een goede manier kan starten.

Hoeveel zeggenschap de Openbare Lichamen hebben in de voordracht van een nieuwe Rijksvertegenwoordiger is onduidelijk. De wet zegt over de benoeming van een Rijksvertegenwoordiger slechts dat de Eilandsraad wordt geconsulteerd over een voorgenomen voordracht. De Eilandsraden worden in ieder geval gehoord.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top