Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederlandse coalitiepartij VVD: ‘Rijksministerraad moet interveniëren om sluitende begroting Sint Maarten af te dwingen’

23 AUGUSTUS 2013

Den Haag – De VVD vindt dat de Rijksministerraad ‘actief moet interveniëren’ om de regering van Sint Maarten te dwingen de begroting sluitend te maken. Dat kan worden opgemaakt uit de schriftelijke vragen die Tweede Kamerlid André Bosman gisteren aan minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gesteld. De VVD’er doet dat in reactie op het bericht in de Daily Herald waarin minister van Financiën Hassink het sluitend maken van de begroting een ‘mission impossible’ noemt.

,,Wat is uw opvatting over het feit dat de minister aangeeft dat een land als Sint Maarten ‘some flexibility’ nodig heeft, wat inhoudt dat het begrotingstekort niet 0 procent maar 2 of 3 Procent moet zijn”, aldus het liberale Kamerlid.  Hij wil van Plasterk horen of die het ook belangrijk vindt dat Sint Maarten, dat al maanden sleutelt aan de begrotingen voor 2013 en 2014, deze ‘zo snel mogelijk op orde moet brengen volgens de eisen die het College financieel toezicht (CFT) stelt?’.

Bosman vraagt Plasterk voorts de Kamer te vertellen waarom het Sint Maarten niet lukt om de begroting sluitend te krijgen. En: ,,Kunt u aangeven wie er eindverantwoordelijk is als Sint Maarten zijn financiën niet op orde krijgt? Moet de Rijksministerraad actief interveniëren op Sint Maarten om de begroting van Sint Maarten wel sluitend te krijgen?”

Plasterk meldde na de laatste Rijksministerraad voor het zomerreces niet uit te sluiten dat Sint Maarten – in navolging van Curaçao – een ‘aanwijzing’ krijgt als het kabinet Wescot-Williams III niet op korte termijn uitgaven en inkomsten in evenwicht brengt.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top