Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nationale Gezondheidsenquête: Hoge bloeddruk blijft onopgemerkt op Curaçao

2 SEPTEMBER 2013

Willemstad – Opvallend volgens de onderzoekers in de Nationale Gezondheidsenquête (NGE) 2013 is dat personen die zeggen nog nooit aan hoge bloeddruk te hebben geleden, toch een hoge bloeddruk hebben.

Uit fysieke metingen die de onderzoekers hebben gedaan blijkt het zelfs te gaan om een hoge bloeddruk met een graad 1, graad 2 of graad 3 hypertensie. ,,Met enige voorzichtigheid suggereert deze bevinding dat bij ongeveer vier op de tien personen die denken dat ze geen hoge bloeddruk hebben, wel sprake kan zijn van hoge bloeddruk”, aldus de onderzoekers.

Weinig beweging, zo blijkt uit het onderzoek, kan de oorzaak zijn van het veel voorkomen van hoge bloeddruk. Hoge bloed- druk komt dan ook, gezien het bovenstaande, het vaakst voor bij vrouwen met een lage opleiding. Bij mannen lijkt het opleidingsniveau geen rol te spelen in het voorkomen van hoge bloeddruk. Onder de hoog opgeleiden is het percentage hoge bloeddruk bij vrouwen en mannen vrijwel gelijk.

Bijna de helft van de volwassenen op Curaçao heeft in de zeven dagen voorafgaand aan het interview binnen de NGE 2013, geen enkele dag aan tien minuten of meer aan lichaamsbeweging gedaan. Veel volwassenen zijn dus inactief, zo concluderen de onderzoekers. In vergelijking met Nederlandse volwassenen, is dit Curaçaose percentage hoog. Vooral Curaçaose vrouwen en laag opgeleiden zijn inactief.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top