Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nachtdetentie de oplossing voor ontspoorde BES-jongeren

15 augustus 2013

KRALENDIJK – Nachtdetentie in het huis van bewaring op Bonaire (Justitiële Inrichting Caribisch Nederland JICN) moet het probleem van ontspoorde jongeren de kop indrukken. De justitiële keten op Bonaire, Saba en Sint Eustatius heeft momenteel weinig voorzieningen om die jeugdproblematiek adequaat aan te pakken.

Een recent opgerichte werkgroep dient binnenkort een ontwerp in, zodat het ministerie van Veiligheid en Justitie de juiste status toekent aan de JICN om te starten met gesloten nachtopvang. “Er is weinig om jeugdigen die in problematische omstandigheden opgroeien op te vangen”, stelt David van Delft, hoofdofficier van Justitie Openbaar Ministerie BES.

Op de BES-eilanden is er geen Penitentiaire Inrichting Jeugdigen (PIJ) zoals in Nederland. Sommige jongeren die heel erg ontsporen moeten uit de thuisomgeving weggehaald worden. Ze worden opgesloten in het huis van bewaring en daarna overgebracht naar een penitentiaire jeugdinrichting in Nederland.

Terughoudend

Volgens Van Delft is het aantal ontspoorde BES-jongeren die in Nederland wordt opgevangen minder dan tien. “Dat gebeurt bij hele hoge uitzondering als het echt niet anders kan. Ook Nederland staat erg terughoudend tegenover het ontvangen van BES-jongeren. Het is voor hen een vreemd land en vaak spreken ze de taal niet goed.”

De justitiële keten wil dat deze groep jongeren de hele dag een positieve structuur aangeboden krijgen. In het geval van een nachtdetentie gaan ze overdag naar school of volgen een opleiding. Na schooltijd worden ze in de JICN opgevangen. Daar krijgen ze voldoende te eten en kunnen ze sporten en begeleiding krijgen. ’s Nachts slapen ze in het huis van bewaring. Van Delft: “Anders hebben we ’s nachts geen greep op ze. Ze gaan weer op pad om drugs of alcohol te gebruiken of in te breken.”

Terbeschikkingstelling

De nachtdetentie is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 22 jaar. Als het project is uitgewerkt en ingediend bij het ministerie van Veiligheid en Justitie voor goedkeuring, moet het huis van bewaring op Bonaire de status van een penitentiaire inrichting krijgen en aangewezen worden als een instelling voor terbeschikkingstelling van jeugdigen. Dan kunnen de ontspoorde jongeren legaal opgenomen worden in de nachtdetentie. Volgens Van Delft moet het gezien worden als een jeugdafdeling van de huidige justitiële inrichting van Caribisch Nederland.

Bron: NTR Caribisch Netwerk

Share this page:
« Back
Back to Top