Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Na gerechtelijke dwaling gelast het Gemeenschappelijk Hof heropening moordzaak op Bonaire

WOENSDAG, 03 JULI 2013

KRALENDIJK — Andy Julius Melaan, die tot 24 jaar gevangenisstraf is veroordeeld wegens zijn vermeende betrokkenheid bij de moord op de gebroeders Martis op 15 juli 2005, is sinds afgelopen maandag een vrij man. Het Hof acht het herzieningsverzoek van advocaat Geert-Jan Knoops gegrond.

De rechters hebben gelast dat de zaak opnieuw wordt behandeld in een openbare zitting op 5 september. Tot dan wordt het vonnis van 6 juni 2006 opgeschort. Het OM heeft toegezegd vrijspraak te zullen vorderen.

Nieuwe bewijzen

Het Hof heeft zich bij zijn beslissing gebaseerd op het onderzoek dat door het zogenaamde ‘Phoenix Team’, is verricht. Daaruit blijkt de computeractiviteiten van Nozai Thomas die bewuste avond van de moorden doorslaggevend te zijn. Uit onderzoek door experts van het Team Digitaal en Internet (TD&I) van de Landelijke Eenheid van de politie blijkt dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat Thomas zich op het moment dat de slachtoffers werden doodgeschoten bij Spelonk, thuis bij zijn computer bevond. Thomas werd tot 8 jaar veroordeeld en is al weer enige tijd (vervroegd) op vrije voeten.

Daarmee is ook Thomas’ verklaring dat hij op de uitkijk zou hebben gestaan bij de ingang van het Bolivia-terrein, terwijl E.I.A. Wanga die onherroepelijk is veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf en Andy Melaan het terrein zijn opgegaan, waarna Melaan beide slachtoffers heeft doodgeschoten, onjuist. Er was die bewuste avond geen feest bij Meralney Vacation Village.

Het Hof komt tot de conclusie dat indien deze overwegingen mee waren genomen in de eerdere vonnis, Melaan en Thomas zouden zijn vrijgesproken. Het Hof kan echter niet aan het verzoek van de verdediging tegemoet komen door meteen een uitspraak te doen, omdat de wet gebiedt dat de zaak wordt verwezen naar een openbare terechtzitting. Die is bepaald voor donderdag, 5 september. Tot dan is Melaan vrij man.


Overwinning rechtsstaa
t

In een schriftelijk reactie noemt advocaat Knoops de beslissing om de zaak te herzien en Melaan onmiddellijk vrijheid te stellen, gerechtigheid. Knoops: “Deze uitspraak vormt een overwinning voor de rechtsstaat en is van historisch belang voor de BES-eilanden. De burgers van de BES-eilanden krijgen hiermee de boodschap, dat iets wat onrecht is en onherroepelijk lijkt, alsnog ongedaan kan worden gemaakt. Dat moet hen moed geven en kan ook andere dwalingen aan het licht brengen”.

Knoops roemt de unieke samenwerking tussen de onderzoekers, psycholoog Lucio Ricardo, maar vooral ook het OM op Bonaire en Curaçao. Er is een gezamenlijke product geleverd. Hij hoopt dat de Spelonkzaak belangrijke leerstof gaat vormen voor de opleidingen van politie, justitie en advocatuur op de BES-eilanden, als het gaat om verhoortechnieken.


Onvoldoende capacitei
t

In een persverklaring stelt het OM dat dankzij nieuwe forensisch digitale onderzoeken aan de computer die destijds in gebruik was bij Nozai Thomas, er thans sprake is van feiten die destijds niet bekend waren. Deze nieuwe feiten werpen een wezenlijk ander licht op de zaak. Dat komt omdat in 2005 het politiekorps op Bonaire met beperkte middelen de dubbele moord op de gebroeders Martis heeft moeten onderzoeken. Er was onvoldoende recherche capaciteit en er waren op gebied van forensisch technische opsporing nauwelijks kennis en middelen. Verzoeken om bijstand van andere eilanden werden niet gehonoreerd. Onder die omstandigheden heeft men destijds met man en macht aan het onderzoek gewerkt.

Het is thans thans aannemelijk geworden dat de door Nozai Thomas afgelegde bekennende verklaringen, vals waren. Daarbij speelt zeker een rol dat er nog meer feiten zijn gebleken die onverenigbaar zijn met de bekennende verklaring van Thomas. Met het wegvallen van de bekennende verklaringen van Thomas blijven er onvoldoende bewijsmiddelen over om tot een veroordeling te komen, aldus het OM. Immers, dan resteert enkel de verklaring van Wanga, van wie vaststaat dat hij in de loop van het onderzoek een hele reeks, steeds weer wisselende verklaringen heeft afgelegd. En op basis van één verklaring (die niet gesteund wordt door overige bewijsmiddelen) kan iemand niet veroordeeld worden.


Schadeclaim
s

Na het horen van de uitspraak laaiden de emoties bij de familieleden van de Thomas en Melaan hoog op en de tranen vloeiden rijkelijk. Buiten werd Nozai Thomas huilend in de armen genomen van zijn ouders en overige familieleden. In een korte reactie zei hij dat het recht eindelijk heeft gezegevierd. Hij betreurde het dat het zolang heeft geduurd, omdat die feiten altijd al op tafel lagen, maar dat daar niet serieus naar is gekeken. Volgens Thomas is het nu nog te vroeg om te denken aan eventuele schadeclaims. Voor hem telt gerechtigheid.

Ook Melaan die werd afgevoerd om zijn zaken te gaan regelen in de gevangenis, alvorens zijn vrijheid te herkrijgen, was een dolgelukkige man.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top