Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Motie aangenomen over directe betrokkenheid partijen Caribisch Nederland in besluitvormingsproces Den Haag

DONDERDAG, 20 JUNI 2013

KRALENDIJK — De Nederlandse departementen moeten in het vervolg bij het nemen van besluiten, die impact hebben op de samenleving op de eilanden, de betrokken partijen tijdig bij het besluitvormingsproces betrekken.

Zij moeten daarbij een open oor hebben voor hun kennis van en ervaring met de lokale omstandigheden. Het Bestuurscollege wordt verzocht om dit te bepleiten bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die coördinerend minister is.

Dat is de strekking van een motie die door alle partijen in de Eilandsraad is ondertekend en zonder tegenstem van de aanwezige leden is aangenomen. De motie werd ingediend vanwege het besluit van de BZK-minister om in te stemmen met het voorgestelde alternatief uit Caribisch Nederland voor besparingen in de zorgkosten. De Eilandsraad wijst erop dat de bijzondere omstandigheden in Caribisch Nederland om maatwerk vragen. Daarnaast voldoen de maatschappelijke basisvoorzieningen in Caribisch Nederland nog niet aan een in Nederland aanvaardbaar niveau.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top