Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Moody’s geeft Suriname positieve Ba3 rating

DE WARE TIJD:

15/08/2012

Paramaribo – Ratingbureau Moody’s heeft Suriname positief beoordeeld en de rating verhoogd naar Ba3. De vooruitzichten zijn ook verbeterd van stabiel naar positief. Moody’s is een Amerikaanse kredietbeoordelaar én grootste concurrent van Standard & Poor’s.In een gisteren uitgebracht rapport stelt Moody’s dat de beoordeling mede gebaseerd is op haar verwachting van voortgaand prudent fiscaal beleid en de verbeterde en duurzame aanpak van het schuldenvraagstuk.

Ook zijn de korte- en middellangetermijngroeiverwachtingen positief. Governor Gillmore Hoefdraad van de Centrale Bank van Suriname toont zich verheugd met de steeds weer positieve beoordelingen van de ratingbureaus in deze tijd van internationale crises. Eerder kreeg het land een goede rating van Standard and Poor’s en Fitch. Hoefdraad loopt echter niet te hard van stapel, omdat het verbeteren van ratings niet het eindstation is van macro-economische politiekvoering. Het verbeteren van ratings onder meer de vermindering van budgettaire onevenwichtigheden en het drukken van de inflatie of rentetarieven. Verder heeft het te maken met de toename van de economische groei en de internationale reserves, maar volgens de governor ook met vermindering van de economische risico’s voor de toekomst. Kredietagentschappen hebben terecht opgemerkt dat het economisch beleid en hervormingen de twee grootste kwetsbaarheden voor de lange termijn aanpakken, namelijk de kwetsbaarheid voor de schommelende prijzen van de grondstoffen en de beperkte institutionele capaciteit.
De schokken voor schommelende prijzen zullen worden opgevangen via het op te zetten Sovereign Wealth Fund en prudent fiscaal en monetair beleid, terwijl de gebrekkige institutionele capaciteit wordt aangepakt met aanpassing en hervorming van wet- en regelgeving, bestuurlijke hervorming en training van het kader.

Hoefdraad geeft aan dat opwaardering van de kredietwaardigheid niet alleen een erkenning is voor het verbeteren van de economie, maar dat ook gewerkt wordt aan de toekomst ervan. Dit gebeurt door het treffen van maatregelen ter vermindering van de risico’s van economische crises, verlies van werkgelegenheid en van inflatie- en wisselkoersinstabiliteit voor de komende jaren.

Hogere kredietratings hebben directe voordelen voor de economie, omdat internationale investeerders eerder geneigd zich te vestigen in Suriname. Dit leidt tot groei, het creëren van werkgelegenheid en diversificatie van de economische basis. Handelspartners van private sector zijn ook eerder geneigd om handelsmogelijkheden en -kredie- ten te bieden. Een hogere kredietrating leidt verder tot verlaging van de rente en in het verlengde daarvan verlagen van de betalingen van buitenlandse schulden. Daardoor komen middelen vrij die geïnvesteerd kunnen worden in het verbeteren van de levensstandaard via gezondheids-, sociale, en educatieve programma’s.

Share this page:
« Back
Back to Top