Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Mogelijk meer pijnlijke maatregelen op Curaçao

9 OKTOBER 2013

Den Haag/Willemstad – De regering van Curaçao onderstreept dat er mogelijk nog meer pijnlijke maatregelen in het verschiet liggen. Dat schrijft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding van zijn korte bezoek aan Curaçao.  Plasterk heeft aan de Tweede Kamer schriftelijk verslag gedaan van zijn korte bezoek van 28 september tot 1 oktober aan Curaçao en Bonaire. In dat verslag stelt Plasterk eveneens dat waakzaamheid geboden is, zo zou de regering van Curaçao onderstrepen, ondanks dat er al belangrijke structurele beleidsmaatregelen getroffen zijn die bijdragen tot een stabilisering van de begroting.

,,Vanuit maatschappelijk en sociaal perspectief is de regering van Curaçao voornemens om de ontwikkeling van het ziekenhuis ter hand te nemen. De financiering daarvan dient nog gerealiseerd te worden. Daarbij wordt gedacht aan de lopende inschrijving. Curaçao realiseert zich dat het College financieel toezicht (Cft) daarover advies moet uit- brengen”, zo stelt Plasterk.

Naast de overheidsfinanciën heeft Plasterk tijdens zijn bezoek aan Curaçao ook gesproken over de evaluatie van de Rijkswetten. Dit overleg werd gevoerd met waarnemend gouverneur Adèle van der Pluijm-Vrede, minister-president Ivar Asjes en met de Raad van Ministers. ,,Op korte termijn zal de voorlichtingsvraag aan de Raad van State worden toegezonden. Na ontvangst van de voorlichting zal het kabinet nader spreken met de landen over de inhoud en het proces. Ik heb al eerder toegezegd om dan ook de Tweede Kamer te informeren.”

Aangaande de Koninkrijksconferentie is onderkend dat de landen nu voortgang moeten maken met de inhoudelijke uit- werking van eerder afgesproken thema’s, schrijft Plasterk. ,,Dit is belangrijk met het oog op de voorbereiding van de eerstvolgende conferentie dit voorjaar op Aruba.”

Tot slot is er gesproken over de Isla, waarbij Plasterk werd geïnformeerd over de lijn die de regering heeft uitgezet. ,,De regering van Curaçao heeft benadrukt dat de milieugevolgen van de raffinaderij voor de bevolking aangepakt moeten worden. De milieuaspecten spelen bij de uiteindelijke besluitvorming dus een belangrijke rol. Ook het aspect van de financiering van eventuele milieusaneringen wordt door de werkgroepen meegenomen. Ik vertrouw hiermee aan de motie Van Gent te hebben voldaan. Ik zal de kwestie op de voet blijven volgen.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top