Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Mobilisatie gepensioneerdenorganisaties Curaçao

WOENSDAG, 12 JUNI 2013

WILLEMSTAD — De lokale gepensioneerdenorganisaties op het eiland hebben de handen ineengeslagen in hun verzet tegen de maatregelen van de regering die vooral gepensioneerden treffen. De samenwerking heeft als doel om een einde te maken aan de onrechtvaardigheid en discriminatie die het gevolg zijn van het wrede beleid van de regering ten aanzien van gepensioneerden.

Tot de gepensioneerdenorganisaties die de handen ineen hebben geslagen, behoren de Asosiashon di Penshonadonan Polisial Kòrsou (APPK), Konseho di Penshonado pa Abvo (Kodipa), Asosiashon di Penshonadonan di Selikor, Belangenvereniging Gepensioneerden Utiliteitsbedrijven (BGU Aqualectra), Asosashon di Penshonadonan di Telekomunikashon (APT), Asosashon di Penshonadonan di Kòrsou (APK), Grupo di Inisiativa Aqualectra Produkshon (IGAP) en Grupo di Akshon di Penshonadonan. Deze laatste organisatie zat achter de acties van gepensioneerden die in april van dit jaar honderden mensen op de been wisten te brengen.

De gepensioneerdenorganisaties hebben op 4 en 11 juni met elkaar om de tafel gezeten in het vakbondsgebouw van SSK. Tijdens deze vergaderingen is naar voren gekomen dat er onder de gepensioneerdenorganisaties veel onvrede, maar ook grote teleurstelling bestaat ten aanzien van de manier waarop de regering met gepensioneerden en ouderen omspringt. Er is besloten dat er samengewerkt moet worden om tot concrete acties te komen die een einde moeten maken aan de onrechtvaardigheid en discriminatie van de regering ten aanzien van gepensioneerden. “De keiharde en onevenwichtige maatregelen van de regering om de overheidskas te vullen, hebben geleid tot armoede onder gepensioneerden. Hierdoor worden ouderen geconfronteerd met veel verdriet, bezorgdheid, leed en angst”, aldus de organisaties in een persbericht.

Volgens de organisaties zullen zij gebruikmaken van alle middelen die zij tot hun beschikking hebben om actie te voeren tegen het regeringsbeleid. Er wordt niets uitgesloten, geven de gepensioneerdenorganisaties aan. “We gaan een halt toeroepen aan de brutale plundering van ouderen in de gemeenschap die nu door onze bestuurders wordt uitgevoerd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die gepensioneerden hebben getroffen, door hun verantwoordelijkheid in hun gezin te nemen met het oog op de periode na hun pensionering, worden zij nu door deze wrede maatregelen van de regering in een zone van armoede, miserie en verdriet gedrongen.”

De gepensioneerdenorganisaties beschuldigen de regering ervan dat zij zich niet houden aan afspraken en regelingen, waar gepensioneerden jarenlang voor hebben gespaard. Ze zijn vastbesloten en keuren dan ook ten strengste het in hun ogen, verkeerde beleid van de regering af.

Bron: Amigoe Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top