Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Minister De Meza: Financiën Aruba juist verbeterd

DONDERDAG 6 juni 2013

Analyse staatsschuld Centrale Bank klopt volgens regering Eman niet

ORANJESTAD – De Arubaanse minister van Financiën Mike de Meza (AVP) betwist dat de openbare financiën verslechteren en dat de staatsschuld stijgt naar 71,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2013, oplopend naar 76,6 procent in 2016, zoals de Centrale Bank van Aruba (CBA) nog zeer onlangs aangaf.

De structurele hervormingen in 2010 ingevoerd door de regering Eman, hebben volgens De Meza de negatieve trend juist omgebogen waardoor de overheidsschuld in 2013 op 66,1 procent uitkomt; en het huidige financieel beheer beoogt de overheidsschuld in 2016 rond 60 procent bbp terug te brengen. Onder de kop ‘Sterke verbetering van de openbare financiën Aruba’ reageert de regering op geluiden de afgelopen tijd ‘als zouden de overheidsfinanciën van Aruba onder grote druk staan’. In een reactie op de in de media verschenen presentatie van de CBA en op de behandeling van de begroting 2013 deze week in de Staten, heeft de bewindsman van Financiën aangegeven dat het huidige financieel beleid een belangrijke ombuiging in de koers van de openbare financiën van het Land Aruba heeft bewerkstelligd.

De Meza reageert op een presentatie van de Centrale Bank over de financiële toestand van de overheid op Aruba, die eind mei aan de vaste commissie over Financiële en Economische Aangelegenheden van de Staten werd gepresenteerd. Hierin werd onder meer gesteld dat de staatsschuld in 2013 naar 71,2 procent van het bbp zou bedragen oplopend naar 76,6 procent in 2016. De CBA gaf zelfs aan dat als er niets gebeurt, de staatsschuld richting de 80 procent bbp gaat.    De minister: ,,Op de allereerste plaats betreur ik dat een dergelijke stuk, dat juist beoogt het politieke debat te bevorderen en beleidsvorming te ondersteunen, uit zijn context wordt gehaald. Het gaat immers over een prognose bij ongewijzigd beleid. Het laatste wordt niet genoemd in de berichten in de kranten.” De Meza zegt het jammer te vinden dat het publiek hiermee op het verkeerde been wordt gezet, juist omdat er grote vooruitgang is geboekt door Aruba op het gebied van de openbare financiën.

Bron:  Antilliaans Dagblad

 

Share this page:
« Back
Back to Top