Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Minder sterfgevallen, minder geboortes, meer ouderen op Aruba begin 2013

WOENSDAG, 24 JULI 2013

ORANJESTAD — Het aantal geboortes bij tienermoeders tot negentien jaar neemt af en het aantal bejaarden op Aruba neemt toe. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het driemaandelijks demografisch bulletin dat het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)heeft gepubliceerd.

De CBS-cijfers zijn van het tweede kwartaal. Daarnaast wordt er een vergelijking gemaakt van de cijfers van de eerste zes maanden van dit jaar met dezelfde periode in 2012 en 2011.

De teller van het aantal tienerzwangerschappen dat uitloopt op een geboorte staat dit jaar op 58 in de leeftijdscategorie tot negentien jaar. Dit is een dalende lijn in vergelijking met de jaren 2012 en 2011, toen stond de teller op hetzelfde moment van het jaar op respectievelijk 61 en 63. Hiermee ligt het gemiddeld aantal geboortes per duizend vrouwen in deze leeftijdscategorie lager dan de landen Colombia en Venezuela. De Verenigde Staten schommelt rond dezelfde cijfers als Aruba en in Nederland ligt het aantal geboortes in de categorie 15 tot 19 jaar beduidend lager met gemiddelden onder de tien. Van alle geboortes in het eerste half jaar is 11 procent afkomstig van tienermoeders . Vorig jaar was dat percentage gelijk en in 2011 was het 13 procent.

In het aantal geboortes in de leeftijdscategorie 20 tot 24 jaar is op Aruba opnieuw een stijging te meten.Tot en met het tweede kwartaal van dit jaar hebben 130 vrouwen in deze categorie het leven geschonken aan een kind. Dit tegenover 127 in 2012 in dezelfde periode en 114 in 2011.

Toename ouderen

Opvallend in de kwartaalmeting is ook de afname van het aantal jonge kinderen en de flinke toename van het aantal ouderen op Aruba. De hoogste stijging wordt gemeten in het aantal bewoners in de leeftijd van 80 tot 84 jaar. In vergelijking met 2010 is dit aantal bewoners met ruim 27 procent gestegen naar 1392 mensen.

Het aantal kinderen tot vier jaar op Aruba neemt juist af. Met 6015 kinderen in die leeftijdscategorie is het aantal kinderen gedaald met bijna 8 procent ten opzichte van 2010.

Het aantal sterfgevallen op Aruba neemt af. Stond de teller na zes maanden nog op 333 in 2011, in 2012 was dit 289 en aan het eind van het tweede kwartaal van 2013 zijn 286 gestorven. De meest opvallende daling zie je terug in de leeftijdscategorie 60 tot 69 jaar.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top