Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Minder investeringen op Curaçao 1e halfjaar

DONDERDAG 1 AUGUSTUS 2013, WILLEMSTAD Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in juni een conjunctuurenquête gehouden waarbij alle bedrijven met tien of meer werknemers werden onderzocht. Door dit onderzoek kan een schatting worden gemaakt van de karakteristieken van de gehele populatie en kunnen daardoor aldus op verantwoorde wijze uitspraken worden gedaan over de populatie. Uit de belangrijkste resultaten van de conjunctuurenquête is gebleken dat 36 procent van de benaderde bedrijven in juni 2013 heeft geïnvesteerd. In december 2012 lag dit percentage met 42 procent net iets hoger.

Van de bedrijven die zijn geënquêteerd, heeft 36 procent aangegeven dat er van investeringsbelemmeringen sprake is geweest. 26 procent heeft aangegeven dat de concurrentiepositie is verslechterd. Dit is vier procent minder dan in december 2012.

Uit het onderzoek is gebleken dat naar de mening van de ondernemers het vertrouwen in de economie enigszins is verbeterd. Iets minder ondernemers, nu 49 procent, hebben aangegeven dat het vertrouwen in de economie het afgelopen halfjaar is verslechterd. In december 2012 was dat 56 procent.   Het aantal bedrijven dat heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de toekomst, is in de eerste helft van 2013 duidelijk toegenomen. Dit is van 41 procent naar 51 procent van de ondernemers gestegen. Aan de negatieve trend waarvan sprake was sinds juni 2011 is daarmee een einde gekomen. Vooral bij de kleinere bedrijven, die bestaan uit 3 tot 10 werknemers, is het vertrouwen toegenomen. Daarvan heeft 51 aangegeven vertrouwen te hebben, een toename van 21 procent.

Gebleken is dat het aantal bedrijven dat heeft aangegeven geen vertrouwen te hebben in de toekomst is afgenomen van 33 naar 24 procent per juni 2013 van dit jaar. De mening ten aanzien van het investeringsklimaat is per juni 2013 positiever in vergelijking met december 2012 is. Het percentage bedrijven dat heeft aangegeven dat het klimaat slecht is, is van 40 afgenomen naar 38 procent. Hoewel het verschil klein lijkt, is hiermee wel een einde gekomen aan de negatieve trend waarvan sinds juni 2011 sprake was. Het percentage bedrijven met een positief bedrijfsresultaat is afgelopen jaar iets afgenomen van 62 procent afgelopen december naar 59 procent in juni 2013.

Download het rapport hier.

Bron: Antilliaans Dagblad

[add this]

Share this page:
« Back
Back to Top