Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Mental Health Foundation-congres: Samenwerking noodzakelijk op St. Maarten

DINSDAG, 01 OKTOBER 2013

PHILIPSBURG — Bestuursvoorzitter Felix Holiday van de Mental Health Foundation (MHF) opende zaterdagavond het Congres voor Verslaving en Psychiatrie met als thema ‘Transforming Care’.

Terwijl het stigma van psychische ziekten afneemt, stijgen de jeugdproblemen en het drugsmisbruik. “Misbruik van middelen is de oorzaak van mentale en fysieke mishandeling, niet alleen tussen volwassenen, maar misbruik van kinderen komt steeds meer en vaker voor”, aldus Holiday. Hij sprak de hoop uit dat de gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen meer misbruik in de toekomst zal voorkomen.

Gezondheid-minister Cornelius de Weever stelde in zijn videoboodschap dat het taboe moet worden doorbroken, omdat veel te veel mensen nog steeds het gevoel hebben dat ze moeten doen alsof er iets anders mis is met hen, wanneer ze worstelen met depressie of andere vormen van een psychische ziekte.

Vertegenwoordiger van de Parnassia Groep uit Nederland, Edsel Kwidama, stelde dat in 2020 de kosten van de geestelijke gezondheidzorg naar verwachting in de top drie zullen staan, samen met bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Een van de redenen daarvoor is dat psychische stoornissen zich relatief vroeg in het leven uiten en tijdens de gehele levensduur blijven bestaan. Dat is heel anders dan een ziekte zoals Alzheimer, die op latere leeftijd begint en een korte ziekteperiode heeft.

Gezien de afnemende financiële mogelijkheden is overal de tijd voorbij dat verschillende dienstverleners overlappende en kostbare diensten aanbieden, betaald met gemeenschapsgeld. Dit betekent dat samenwerking, regionaal of anderszins, van het grootste belang is. De Parnassia Groep wil als een van de grotere aanbieders van geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, onderwijs, onderzoek en opleidingen aanbieden op Curaçao, Bonaire, Aruba, St. Eustatius, Saba en St. Maarten.

De Mental Health Foundation startte actief met een kliniek in 2006 en biedt nu onder meer ambulante zorg, het ‘Faraja Center’ voor resocialisatie, crisisinterventie, begeleid wonen, toelating en voorlichting en preventie.

Het congres, dat vandaag begint, is een gezamenlijke inspanning van MHF, het ministerie van Gezondheid, de Turning Point Foundation, de Parnassia Groep uit Nederland en SVP-CN van de BES-eilanden. Het congres wordt ook ondersteund door de ministeries van Justitie en Onderwijs in een poging om samenwerking tussen beide ministeries te creëren.

Het doel van het congres is het omvormen van de zorg, om het leven van patiënten te verbeteren, ter preventie van criminaliteit en verstoring van de gemeenschap, en het daaruit voortvloeiende economische voordeel van samenwerking en preventie. De nadruk zal liggen op de jeugd daar het programma zich richt op creëren van programma’s die de veerkracht van jongere mensen bevorderen.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top