Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Meer zedendelicten St. Maarten

10 AUGUSTUS 2013

Philipsburg – Op Sint Maarten is het aantal misdrijven tegen de lichamelijke integriteit sinds 2010 met ongeveer een kwart gestegen en het aantal zedendelicten is meer dan verdubbeld, waarbij de politie expliciet aantekent dat de registratie van zedendelicten is verbeterd, hetgeen de reden kan zijn van de hier vermelde verdubbeling. Verder zou in het geval van zedendelicten sprake zijn van een relatief groot ‘dark number’.

Dit staat in het onlangs gepubliceerde rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) dat onderzoek deed naar het functioneren van het Korps Politie Sint Maar- ten (KPSM). Het aantal geregistreerde vermogensdelicten is sinds 2010 met een kwart gedaald, waarbij het aantal woninginbraken is gehalveerd. Ook het aantal diefstallen is gering gedaald. De overige misdrijven zijn licht gedaald ten opzichte van 2010 en vertonen een stijging vergeleken met 2011.Het aantal vermogensdelicten vertoont nog wel het hoogste cijfer en telde in 2012, 1.539 gevallen.

Ditzelfde jaar telde 9 moorden, een flinke daling ten opzichte van 2011 waarin 19 moorden werden opgetekend en in 2010, 10. Het aantal misdrijven tegen lichamelijk integriteit stond in 2012 op 505. In 2011 en 2010 respectievelijk 432 en 392. Ook telde 2012, 31 zedendelicten (15 en 17 in 2011 en 2010). Vernieling, oplichting, verduistering en brandstichting kwam in 2012 198 keer voor en in 2011 en 2010, 164 en 206 keer.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top