Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Meer werkende mensen op Curacao

MAANDAG, 24 JUNI 2013

WILLEMSTAD — Het aantal werkende mensen is in tien jaar tijd met 36 procent gestegen. Dat blijkt uit de laatste census van het CBS in 2011.

In dat jaar bedroeg het aantal werkende mensen op Curaçao 64.914 personen. Vergeleken met de cijfers van de Census 2001 (47.686 werkenden) is dit een stijging van 36 procent (17.228 personen). Daarentegen verminderde het aantal werkzoekende personen met 20 procent. In 2011 zochten 7123 mensen werk, in 2001 waren dat er 8973.

Als resultaat van bovenstaande ontwikkelingen is de beroepsbevolking (werkenden en werkzoekenden) gestegen met 27 procent (15.378 personen) naar 72.037 personen in 2011. Het werkloosheidspercentage is gedaald van 15,8 (2001) naar 9,9 (2011). Het jeugdwerkloosheidspercentage (bevolking 15-24 jaar) daalt in deze periode van 33,8 (2001) naar 22,8 (2011).

In 2011 zijn 49.072 personen van 15 jaar en ouder economisch niet actief, hetgeen betekent dat ze geen werk hebben en ook niet werkzoekend zijn. In 2001 was dit aantal 43.175. Van de totale werkende bevolking (64.914) zijn 46.092 personen (71 procent op Curaçao geboren; 1652 personen (2,5 procent) zijn geboren op Aruba, Bonaire, St. Eustatius, Saba of St.Maarten. Enkele andere geboortelanden van werkenden zijn Nederland: 3997 personen (6,2 procent), de Dominicaanse Republiek: 3026 personen (4,7 procent), Colombia: 2869 personen (4,4 procent) en Haïti: 1395 personen (2,2 procent)

Transport

Als transportmiddel om naar het werk te gaan gebruikt 61 procent van de werkenden (39.863 personen) de eigen auto (als bestuurder), 8934 personen (14 procent) maken gebruik van het openbaar vervoer. Ongeveer 4 procent (2571 personen) gaat te voet naar het werk. 60 procent (39.131 personen) heeft een werkweek van 40 uur; 13.081 personen (20 procent) werken minder dan 40 uur en 12.702 personen (bijna 20 procent) hebben een werkweek van meer dan 40 uur.

De geboortelanden van de werkzoekende bevolking (7123 personen) zijn onder andere Curaçao: 5539 personen (78 procent), Nederland: 186 personen (2,6 procent), de Dominicaanse Republiek: 494 personen (7 procent), Colombia: 238 personen (3,3 procent) en Haïti: 148 personen (2 procent)

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top