Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Meer onderzoek malaria onder mobiele arbeiders in Suriname

16/08/2013

PARAMARIBO – Gezondheidsdiensten in de regio gaan meer onderzoek doen naar de mogelijkheden om malaria onder mobiele groepen te bestrijden. Mobiele arbeiders, zoals goudzoekers en houthakkers, vormen in Zuid-Amerika de grootste risico- groep voor malaria-infectie. Zij werken onder moeilijke omstandigheden en zijn slecht te bereiken voor gezondheidswerkers.

Het voornemen is de voornaamste uitkomst van een regionaal congres over de verminderde werkzaamheid van de anti-malariamedicijn ‘artemisinin’. De deelnemers zijn het erover eens dat malaria totaal moet worden uitgeroeid op het continent, omdat goede behandeling over vijf tot tien jaar misschien niet meer mogelijk is. Men vreest dat het virus dan resistent is geworden tegen behandeling.

Artemisinin wordt gebruikt om malariaparasieten in het bloed te doden, waarna behandeling met een tweede medicijn volgt. De parasieten zouden binnen één tot twee dagen moeten sterven, maar onderzoek heeft aangetoond dat dit steeds langer duurt. In Zuidoost-Azië zijn parasieten resistent voor artemisinin geworden.

“We willen niet wachten tot artemisinin ook hier niet meer werkt”, zegt internist Stephan Vreden. Hij acht het onwaarschijnlijk dat er ooit een medicijn op de markt komt dat net zo effectief is als artemisinin. Dat is ontwikkeld uit een Chinees kruid en bestaat al zo’n vijfduizend jaar, vertelt Vreden. Sinds 15 jaar is het als commercieel product op de medicijnenmarkt. “In al die tijd zijn wetenschappers er niet in geslaagd om met een vergelijkbaar medicijn te komen”, zegt Vreden.

Er wordt veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van een vaccin tegen malaria. “Maar dat blijkt veel lastiger dan aanvankelijk gedacht”, zegt Jaime Chang van de Peruviaanse afdeling van de Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie Usaid, die ook deelnam aan het congres.

Repressie

Vreden en Chang zeggen dat door het dreigende wegvallen van artemisinin als behandeling er meer energie moet worden gestopt in het bereiken van kwetsbare groepen zoals mobiele arbeiders. Daarom moet er meer geld naar malaria-onderzoek, hoewel er de laatste jaren juist grote successen zijn geboekt in de bestrijding van de ziekte. “Ik zal ervoor zorgen dat de Surinaamse regering zich bewust is van dit probleem”, zegt Vreden.

“Regeringen moeten dit probleem zorgvuldig benaderen”, benadrukt Chang. Juist omdat veel goudzoekers illegaal werken, is repressie of stigmatisering niet de oplossing, legt hij uit. “Als een overheid hard ingrijpt, gaan illegale arbeiders verder ondergronds en worden ze alleen maar lastiger om te benaderen.”.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top