Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Meer macht voor Curacaose begrotingskamer

WOENSDAG, 18 SEPTEMBER 2013

WILLEMSTAD — De begrotingskamer, het nieuwe financieel toezichtorgaan van het land Curaçao, moet als het aan premier Ivar Asjes (PS) ligt, meer macht krijgen dan het huidige College financieel toezicht (Cft). Het Cft is op dit moment gemachtigd om adviezen uit te brengen, maar volgens de premier moet de begrotingskamer meer bevoegdheden krijgen.

Asjes reageerde op vragen van Statenleden over het uitblijven van de indiening van de wet op de begrotingskamer bij de Staten. Hierop kon hij gisteren niet precies antwoorden. Volgens de premier zou een vorig kabinet het voorstel naar de Staten sturen, maar is dit daar nooit aangekomen. De regering zou nu bezig zijn om na te gaan wat er in deze zaak precies is voorgevallen om het voorstel vervolgens zo snel mogelijk naar de Staten te sturen, zodat het door het parlement geaccordeerd kan worden.

De premier sprak de hoop uit dat Curaçao zo snel mogelijk een begrotingskamer zal krijgen. In dit verband brak hij een lans voor meer macht voor de begrotingskamer, zeker meer macht dan het huidige Cft. “Misschien moet de begrotingskamer meer bevoegdheden krijgen dan alleen maar controle en advisering. Dit zal het vertrouwen alleen maar doen toenemen dat alles conform de financiële normen zal verlopen.

Maar rondvragen door de Amigoe leert dat het stuk door toenmalig minister George ‘Jorge’ Jamaloodin (Financiën, MFK) naar de Staten gestuurd had moeten worden, vooruitlopend op advisering door de Raad van Advies (RvA) in het kader van een voorbespreking met de verschillende Statenfracties. Dit is echter nooit gebeurd. Het stuk bevindt zich nog steeds zonder een advies van de RvA bij het ministerie van Financiën en op dit moment worden de laatste aanpassingen aan het voorstel gedaan. De verwachting is dat het op korte termijn naar de Staten zal worden gestuurd. Wanneer is echter nog niet bekend.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top