Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Meer geautomatiseerde diensten voor burgers Aruba

dinsdag, 15 november 2011

door onze verslaggever
Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — De bevolkingsregisters van de landen binnen het Koninkrijk willen binnen afzienbare tijd een meer geautomatiseerde aanpak waarbij burgers bijvoorbeeld vanuit huis documenten kunnen opvragen en uitprinten. Dat is een van de uitgangspunten van het halfjaarlijkse Piva-platform dat vandaag van start ging. De Arubaanse regering ziet hierin de toekomst, maar bij Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (Censo) wil men het huidige veranderproces afronden.

Elk halfjaar komen de hoofden van de bevolkingsregisters binnen het Koninkrijk samen om informatie uit te wisselen en te kijken hoe de diensten, onder meer naar de burger toe, verbeterd kunnen worden. Piva-voorzitter Pacheco Römer geeft aan dat de regeringen van de landen zich meer moeten gaan richten op het uitdiepen van het huidige administratiesysteem, dat ook de naam Piva draagt, waar alle landen momenteel mee werken. Het beter aan elkaar koppelen van de burgerdiensten van onder meer de Kamer van Koophandel, Dienst Openbare Werken en het burgerregister moet daarin de prioriteit worden. “Dit zodat iemand niet meer van kantoor naar kantoor hoeft te gaan voor documenten. Wie geregistreerd is in het bevolkingsregister moet dus via die registratie direct aan die diensten kunnen worden geholpen.”

Een vergelijkbaar systeem zoals het in Nederland gehanteerde DigiD, waarbij burgers belasting- en burgerzaken zelf thuis achter de computer kunnen afhandelen ligt in het vooruitzicht. “In die richting moeten we ook gaan. Als we pakweg binnen vijf jaar zo’n systeem hebben zou dat mooi zijn.” Nog een belangrijk punt tijdens het Piva-platform is dat alle landen ernaar willen streven dat de kwaliteit van de bevolkingsadministraties op de eilanden net zo goed worden als die van de basisadministratie in Nederland. Gerdien Keijzer-Baldé, directeur van het Nederlandse agentschap basisadministratie personen- en reisdocumenten: “Dat zou zo goed zijn voor alle uitvoeringsorganisaties en afnemers en voor de kwaliteit van de dienstverlening omdat er gebruik wordt gemaakt van actuele gegevens.”

Belasting thuis invullen
Premier Mike Eman (AVP) was ook even aanwezig bij de bijeenkomst. Tegenover deze krant liet hij weten dat Financiën-minister Mike de Meza (AVP) bezig is met de opzet van een project bij de Belastingdienst, waarbij het mogelijk wordt om bepaalde formulieren thuis in te vullen. “Het bevolkingsregister is hier ook mee bezig”, zo laat hij aan deze krant weten. De lange rijen bij Censo wijt hij onder meer aan het feit dat er te weinig loketten zijn, de automatisering nog achterloopt en het feit dat burgers vooral tijdens piekuren hun papieren komen halen. De verstrekking van een aantal documenten via hulpbestuurskantoren en de verhuizing van het bevolkingsregister naar het oude DOW-gebouw binnen een tot anderhalf jaar moet de druk verlagen, zo stelt hij.

Sharin Luydens, directeur Censo, houdt nog even pas op de plaats voor wat betreft online dienstverlening. “Er zijn veel processen die nog verbeterd moeten worden binnen het bevolkingsregister. Mijn focus ligt nu op de reorganisatie die we net achter de rug hebben gehad. Tien nieuwe posities zijn na een sollicitatieproces klaar om door de minister ondertekend te worden. Daarnaast hebben we tal van projecten, zoals cultuurverandering, personeelsopleidingen, de digitalisering van documenten, de vervanging van hardware en infrastructuur, de verhuizing naar het nieuwe gebouw en de nieuwe taakomschrijvingen. Deze worden begin 2012 geïmplementeerd en hebben veel werk en tijd in beslag genomen. Uiteindelijk wanneer alle instrumenten op hun plaats zijn en dingen lopen zoals ze moeten, kunnen we gaan beginnen aan het online faciliteren van burgers.”

Share this page:
« Back
Back to Top