Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Meer coördinatie Plasterk in Caribisch Nederland in 2014

DINSDAG, 17 SEPTEMBER 2013

DEN HAAG — Minister Ronald Plasterk zal in 2014 een grotere coördinerende rol met betrekking tot Caribisch Nederland spelen. Dat staat in een toelichting van de begroting voor het BES-fonds, onderdeel van de Miljoenennota die vandaag aan het Nederlandse parlement werd gepresenteerd. Opvallend is dat behalve de uitgaven aan de drie eilanden ook de ontvangsten aan de begroting zijn toegevoegd.

“De coördinerende rol van de minister van Binnenlandse Zaken wordt in 2014 verder versterkt. Dit mede naar aanleiding van het onderzoek taakverlichting en deregulering Caribisch Nederland, dat op 2 juli naar het parlement is gestuurd. Uit dit onderzoek komt onder meer naar voren dat de coördinatie binnen het Rijk kan worden verbeterd”, schrijft Plasterk in een toelichting bij de begroting voor 2014. “Het kabinet zal in reactie op het onderzoek voorstellen doen om zowel de procescoördinatie als de inhoudelijke coördinatie te verbeteren.” Behalve het onderzoek noemt hij ook de adviezen van de Raad van State en de Algemene Rekenkamer en de zorgen in de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer over Bonaire, St. Eustatius en Saba.

In 2014 worden ook belangrijke voorbereidingen getroffen voor de grote evaluatie van de staatkundige structuur, die in 2015 zal plaatsvinden. “De criteria, thema’s en opzet voor de evaluatie worden eind 2013, dan wel begin 2014, in overleg met de openbare lichamen definitief vastgesteld. Tevens wordt een voorlichting aan de Raad van State gevraagd. De evaluatieopdracht zal begin 2014 aan de Eerste en Tweede Kamer worden verzonden”, schrijft Plasterk.

Veel aandacht zal er verder zijn voor de ontwikkelplannen die door de drie eilanden worden opgesteld. In 2014 zal het vooral gaan om onderlinge afstemming met de verschillende Nederlandse ministeries en eventuele financiering, die uiteindelijk deel zal uitmaken van de begroting voor 2015.

Voor het zogeheten BES-fonds, het bedrag dat de overheden van de drie eilanden vrij mogen besteden zolang die uitgaven verantwoord kunnen worden, is een kleine 33 miljoen euro gereserveerd, minder dan de bijna 34 miljoen euro van 2013. “Op de vrije uitkering zal dit jaar een aantal bedragen ingehouden worden. Het betreft aflossingslasten voor leningen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt opdat de openbare lichamen een eigen bijdrage kunnen leveren in de kosten om de grote achterstanden in de huisvesting van het onderwijs op korte termijn weg te werken”, aldus Plasterk.

Aan de begroting van dit jaar zijn ook de gezamenlijke uitgaven van alle betrokken ministeries toegevoegd, op verzoek van D66-Tweede Kamerlid Wassila Hachchi, en ook de inkomsten aan premies en belastingen. De totale uitgave bedraagt een kleine 253 miljoen euro. De inkomsten voor het rijk uit premies, belastingen en accijnzen wordt geschat op 90 miljoen euro in 2014.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top