Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Meer beslagzaken en minder overtredingen in 2012 op Curacao

ZATERDAG, 22 JUNI 2013

WILLEMSTAD — Het aantal aangeboden overtredingszaken is vorig jaar licht gedaald, vergeleken met 2011. Opvallend is de stijging van het aantal ambtenarenzaken op alle eilanden. Voor wat betreft Curaçao, Bonaire en St. Maarten is dit waarschijnlijk het gevolg van de ontmanteling van de Nederlandse Antillen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie over 2012, dat vorige maand werd gepubliceerd.

Vorig jaar werden in totaal 45.854 zaken in eerste aanleg bij het hof aangeboden. Dat is meer dan in 2011 (44.773). Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere instroom, oftewel het aantal aangeboden zaken op Aruba.

De totale instroom op Aruba was in 2011 7927 en vorig jaar 11.839. Opmerkelijk is het aantal aangeboden overtredingzaken op dat eiland. Dat is van 1632 in 2011 gestegen tot 4280 vorig jaar.

Het totale aantal aangebrachte zaken op Curaçao is echter in tegenstelling tot Aruba gedaald, van 30.988 in 2011 tot 28.275 vorig jaar. Voor Curaçao is de afname voornamelijk het gevolg van de daling in het aantal aangeboden overtredingzaken. In 2011 was dat aantal op het eiland 21.599 en vorig jaar is dat gedaald tot 19.022.

Verder is de totale instroom van beslagzaken op de eilanden van 1421 gestegen tot 1926. En het aantal aangeboden belastingzaken is van 587 in 2011 gestegen naar 879. Op Aruba is het aantal beslagzaken van 555 naar 980 gestegen en het aantal belastingzaken van 93 tot 179. Op Curaçao was het aantal beslagzaken in 2011 629 en vorig jaar 811, terwijl het aantal belastingzaken van 469 naar 645 is gegaan vorig jaar.


Begrotin
g

De begroting van het hof geeft over 2012 een positief resultaat aan van 1,2 miljoen gulden. Dit resultaat wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door de vrijval van een voorziening. Gezien de beperkte dekkingsgraad voor uitstaande pensioenen (95 procent) van de Apna eind 2011 is een voorziening getroffen voor eventuele toekomstige premieheffing voor het inlopen van het tekort. Apna heeft echter eind vorig jaar aangegeven het dekkingspercentage te hebben verhoogd naar 100 procent. De noodzaak van een voorziening was hiermee weggevallen en het saldo van de voorziening is ten gunste gekomen van het resultaat 2012. Als deze vrijval buiten beschouwing wordt gelaten, bedraagt het resultaat 36.000 gulden, zo blijkt uit het jaarverslag.

Verder zijn de salariskosten op Curaçao gestegen. Dit werd deels veroorzaakt door het invullen van openstaande vacatures. De stijging is voor een ander deel toe te schrijven aan het feit dat de salariskosten van door Nederland uitgeleende rechters sinds april vorig jaar volledig door het hof worden betaald. Voorheen werden die deels door Nederland betaald.

Hofpresident Lisbeth Hoefdraad meldt in haar voorwoord dat het bestuur van het hof na ruim twee jaar kan constateren dat de rust is teruggekeerd in de gehele organisatie en dat de vestigingsplaatsen met behoud van de eigen identiteit steeds verder naar elkaar groeien. Voor de komende twee jaar ligt de focus op het verder versterken van de dienstverlening en de communicatie.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top