Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Meer ‘bedden’ voor langdurige zorg Arubaanse ouderen in 2012

DINSDAG, 13 AUGUSTUS 2013

ORANJESTAD — Er zijn in 2012 meer bedden bijgekomen voor ouderen, zo blijkt uit het jaarverslag van Sociale zaken 2012. Met een flinke toename van het aantal ouderen op Aruba (CBS tweede kwartaalcijfers 2013) en een bestaande wachtlijst voor bedden is dat slechts één van de behoeften die uit het verslag naar voren komt.

Uit de kwartaalmeting van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) van het tweede kwartaal dit jaar blijkt dat het aantal ouderen flink gestegen is, vooral de leeftijdscategorie tussen 80 en 84 jaar steeg ruim 27 procent. Amigoe schreef hierover op 24 juli. Het ministerie van Sociale Zaken heeft een aparte afdeling voor ouderen, Seccion Nos Grandinan, ook wel de afdeling 60-plussers genoemd.

Uit het jaarverslag van 2012 komt naar voren dat deze afdeling voor de lange termijn zorg heeft samengewerkt met stichting Saba (Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba) . Daar is uit voortgekomen dat vorig jaar het aantal ‘bedden’ voor Saba met 17 units is uitgebreid bij verzorgingstehuis Maris Stella (11 april dit jaar was de heropening) en dat ook voor Centro di Cuido in San Nicolas een soortgelijk project is gepland. Inmiddels is daar de capaciteit van het aantal bedden inderdaad ook uitgebreid. In maart dit jaar opende FCCA (Fundacion Cas pa Comunidad Arubano) in Paradera ook nog een woningcomplex voor 60-plussers. De extra bedden zijn hard nodig, gezien de wachtlijst voor ouderenzorg bij Saba.

Behoeften voor de doelgroep

De afdeling heeft via een workshop geïnventariseerd wat de behoeftes en wensen zijn van de organisaties die zich bezighouden met ouderen. Uit die workshop vloeiden verschillende subsidieverzoeken van deze groepen. Er zijn meer punten die de afdeling nodig acht voor de ouderen zoals de uitbreiding van de Alfahulp (hiervoor werd het voorstel voor financiering en uitbreiding al geaccordeerd door de minister) en de mogelijkheid van een tijdelijk/dagverblijf en opname. Verder komt uit het jaarverslag naar voren dat activiteit en beweging voor ouderen gepromoot moet worden. Dit is al bewerkstelligd door Plataforma Movecion pa Grandi die twee evenementen in het Linear Park uitvoerde waarvan één in samenwerking met Oppa (Organisation di Pensionado Publico Arubano).

Een eerste aanzet tot een steun- en informatiepunt voor ouderen is gegeven. Gedacht wordt aan een loketservice voor informatie en ondersteuning, mede ook voor gevallen van misbruik en mishandeling van ouderen. Het doel is dit verder concreet te maken dit jaar. Een ander voorstel voor de toekomst is ingediend en behelst een nieuwe vorm van subsidie voor tijdelijke opname wanneer verzorgers uitvallen of even ontlast moeten worden.

Toekomstvisie

Vorig jaar werd verder aan de start en/of uitvoering van ‘independent housing’ gewerkt. Met de FCCA werd vergaderd over het opstellen van bewonerslijsten voor mensen die in aanmerking komen voor de seniorenwoningen in Paradera. De sectie vaart de koers van de ouderenrechten die de Verenigde Naties aanhoudt en ondersteunt vrijwilligers die voor de ouderenorganisaties werken. Op het gebied van gezondheid werkte de afdeling samen met Plataforma Sigui Move pa bo mes un Bon. Voor de toekomst plant de afdeling onder andere het opzetten van een databank van de organisaties die zich met ouderen bezighouden. Verder wilt zij het contact tussen jeugd en ouderen bevorderen en regulier contact houden met de verschillende organisaties en groepen die de ouderen ‘dienen’.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top