Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Medisch-financieel congres op Aruba

ZATERDAG, 05 OKTOBER 2013

ORANJESTAD — ‘Governance in health’ is het congres over gezondheid en financiën dat op 7 en 8 november plaatsvindt in Westin. De vertrekkende minister van Volksgezondheid en Sport, Richard Visser (AVP), bereidt zich als hoofdgastspreker voor op dit congres en voert voorbereidende gesprekken met instanties.

Zo sprak Visser met vertegenwoordigers van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en met de Dutch Caribbean Accountants Association (DCAA). Voor DCAA is dit namelijk ook hun jaarcongres.

Het thema is ‘checks and balances’ van organisaties die gericht zijn op gezondheidszorg. Tijdens het congres wordt gesproken over hoe te komen tot kostenbeheersing in het kader van stijgende medische kosten en hoe afspraken te maken met verzekeraars, medisch specialisten, toezichthouders en beleidsmakers. Om beleidskeuzes te maken, is informatie nodig, van de sociale partners en van de accountant. Ook dat komt aan de orde tijdens het congres.

‘Governance in health’ wordt georganiseerd onder auspiciën van Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (BMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vertrekkend minister Visser houdt een presentatie over ‘Gezondheidzorg, een zaak van de overheid, van de medische sector of van ons allemaal?’. Andere sprekers zijn Ru Croes van Medwork (en voormalig directeur van AZV), die over het raamwerk van governance en health zal spreken. De huidige directeur van AZV, Anco Ringeling, vertelt over de relatie tussen directie en AZV. En ondernemer Harold Malmberg (van De Palm Corporation) geeft een presentatie met de titel ‘governancelessen van een succesvolle ondernemer’. Andere sprekers van Arubaanse bodem zijn Edsel Lopez van PriceWaterhouseCoopers, die de lezing ‘Integrated reporting in de gezondheidszorg’ houdt en bestuurslid Theo Kool van het Horacio Oduber Hospitaal, die vertelt over de IT in de zorg en het elektronisch patiëntendossier.

Ook vanuit Curaçao zijn er sprekers. Zoals de financieel directeur van St Elisabeth Hospitaal (Sehos) die het perspectief van het ziekenhuis belicht. En Ralph Palm die de visie vanuit een verzekeraar (Ennia) vertelt. Het congres is gericht op accountants, controllers en andere financieel professionals.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top