Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Langdurige zorg (AWBZ) zorgvuldig hervormen in Nederland

DINSDAG 11 juni 2013

DEN HAAG – Ook als er geen financiële crisis zou zijn en al het geld dat nu weglekt via fraude en verspilling kon worden geïnd, dan nog zou er moeten worden gesproken over de toekomst van de langdurige zorg in Nederland.

Die boodschap had staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) gisteren voor de kritische Tweede Kamer die boordevol vragen zat over zijn plannen waarin de langdurige zorg (AWBZ) op de schop gaat. Van Rijn wil het roer omgooien om deze zorg betaalbaar te houden voor degenen die het nodig hebben. ,,800.000 Mensen maken er nu gebruik van en daar kunnen we trots op zijn. Om het in stand te houden voor ouderen en mensen met een beperking moeten we nadenken over hervormingen.” SP, PVV en 50PLUS zijn tegen zijn plannen, de andere oppositiepartijen begrijpen de noodzaak van deze reorganisatie. Maar ze hebben hun wensenlijstjes. Van Rijn heeft de steun van meer partijen dan alleen VVD en PvdA nodig om de hervorming door de Eerste Kamer te krijgen. Waar de Kamer tot in detail inging op veranderingen, wilde Van Rijn het alleen nog hebben over de hoofdlijnen. Meer details over de uitwerking volgen later.

De bewindsman begreep het spervuur aan vragen. ,,Het is goed dat er zoveel aandacht is voor deze belangrijke hervorming die veel vraagt van burgers, mensen die werken in de zorg en die ook zorgt voor een bestuurlijke hervorming. Het moet zorgvuldig.” Van Rijn kwam de Kamer gisteren al tegemoet, onder meer op het gebied van het persoonsgebonden budget (pgb) waarmee mensen zelf hun zorg kunnen regelen. Wie minder heeft, komt nu niet in aanmerking voor een pgb. Van Rijn gaat op aandringen van de oppositie bekijken of dat strikte aantal uren kan vervallen en er inhoudelijke criteria kunnen komen om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een pgb. Mona Keijzer (CDA) zocht nadrukkelijk een handreiking van het kabinet.

Zij vraagt zich af waarom de wet moet worden aangepast om gemeenten meer mogelijkheden te geven om een aanvraag van iemand af te wijzen. Van Rijn weet nog niet of de wet hiervoor moet aangepast, maar hij wil dit punt dat de gemeenten opwerpen wel onderzoeken. Gemeenten moeten van hem echt maatwerk leveren. ,,We vragen ze niet alleen naar het gebrek te kijken. Ze kunnen ook besluiten thuishulp te geven om een overbelaste mantelzorger te ontlasten.”  dan tien uur begeleiding nodig.

Bron:  Antilliaans Dagblad

 

Share this page:
« Back
Back to Top