Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Laatste oproep Curacaose regering voor aanpassing modelstatuten overheids-nv's

MAANDAG, 07 OKTOBER 2013

WILLEMSTAD — Premier Ivar Asjes (PS) heeft vorige week donderdag een oproep gedaan aan alle bestuursleden van stichtingen en naamloze vennootschappen (nv’s) van de overheid om zo snel mogelijk de statuten conform de modelstatuten aan te passen. Raden van Commissarissen (RvC) en Raden van Toezicht (RvT) die in gebreke blijven kunnen op basis daarvan worden ontslagen, aldus Asjes tijdens de wekelijkse persconferentie.

Sinds de inwerkingtreding van de eilandsverordening corporate governance en het daarbij behorende eilandsbesluit Code Corporate Governance op 1 januari 2010, moesten alle overheidsentiteiten binnen zes maanden hun statuten conform de Code aanpassen. De volgende stap was dat de overheidsentiteiten de statuten in overeenstemming met de modelstatuten moest brengen. De statutenwijziging is een aangelegenheid van de RvC’s van elke overheidsentiteit afzonderlijk. In februari 2012 kregen alle besturen en RvC’s een herinneringsbrief. Tot nu toe heeft slechts de Curaçao Tourist Development Foundation (CTDF) als enige overheidsentiteit de modelstatuten ingevoerd.


Werkgroe
p

Een werkgroep bestaande uit Mike Willem, Dave Liqui-Lung, Etienne Ys, Suzy Camelia-Römer, Wilfred Flocker en Sueena Francisco zal de Code Corporate Governance evalueren. Dit besluit is volgens Asjes al op 26 juni aangenomen op voorstel van de minister van Financiën. De wet Code Corporate Governance moet om de twee jaar onder de loep worden genomen, legde Asjes gisteren uit. Inmiddels is de code al drie jaar van kracht zonder dat er een evaluatie heeft plaatsgevonden. Daarom is dus onlangs de werkgroep aangesteld. In de media werd gesuggereerd dat de werkgroep werd aangesteld omdat er gekeken moet worden hoe in de toekomst voorkomen kan worden dat ambtenaren en gelijkgestelden in commissariaten worden benoemd.

Ambtenaren

Asjes blijft bij het standpunt dat ambtenaren en medewerkers van ministers een toezichthoudende functie kunnen vervullen bij stichtingen en naamloze vennootschappen van de overheid als ze daarvoor gekwalificeerd zijn. “Ik blijf consistent”, aldus Asjes, die veel kritiek kreeg op de benoeming van zijn vrouw Tara Asjes-Prins bij onder andere CTDF en Aqualectra. Tijdens het kabinet-Schotte had SBTNO geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming bij Aqualectra. Pas later bij het advies voor de benoeming bij CTDF plaatste SBTNO vraagtekens omdat elke schijn van belangenverstrengeling vermeden moet worden. Asjes zal zijn echtgenote echter niet vragen om af te treden. “Zo wek je de indruk dat er iets verkeerds heeft plaatsgevonden en dat is niet het geval”, aldus Asjes.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top