Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Kosten zorgstelstel op begroting Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken

13/07/2013

PARAMARIBO – Waar NPS-parlementariër Arthur Tjin A Tsoi zich erover beklaagt dat het Nationaal Zorgstelsel nergens voorkomt op de begroting van Volksgezondheid of die van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, heeft de regering wel degelijk een potje hiervoor gereserveerd op de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Voor 2013 is onder het beleidsprogramma ‘Welvaartsbevordering’ op de begroting van Binnenlandse Zaken voor medische kosten een bedrag van SRD 149,2 miljoen opgenomen. Dit beleidsprogramma komt ten laste van de dienst Algemene Zaken, waaronder ook de uitgaven ten behoeve van het kabinet van de president worden gefinancierd. Voor Welvaartsbevordering is een totaalbedrag opgebracht van SRD 249,2 miljoen.

“Armoede is een multidimensionaal probleem dat uit verschillende variabelen bestaat zoals onvoldoende financiële inkomsten, gelimiteerde ontwikkeling van menselijk kapitaal, zwak sociaal kapitaal, kwetsbaarheid bij risico’s zoals ziekte, ongelukken en werkloosheid – naast andere zaken”, argumenteert de regering het opbrengen van het beleidsprogramma Welvaartsbevordering.

Verder voert de regering aan dat zij het daarom noodzakelijk vindt “om via een integrale aanpak effectief en efficiënt hulp te bieden aan lage-inkomen-individuen en gezinnen in Suriname”. In de begroting staat verder dat dit programma financiële ondersteuning zal bieden via subjectsubsidies om de kosten van medische zorg, nutsvoorzieningen, babyvoeding, openbaar en schoolvervoer te dekken.

Bron: de Ware Tijd

Share this page:
« Back
Back to Top