Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Klinish geriater wijst op andere benadering ouderenzorg in Suriname

25/07/2013

Toen Kristine Luckham één van haar patiënten gebonden aan het bed met een laken boven haar hoofd aantrof, wist ze niet wat ze zag. Het personeel beweerde dat de zeventigjarige vrouw onhandelbaar was.

Onderzoek wees uit dat de vrouw een volle blaas had en door ongemak agressief reageerde. Na de blaas met een katheter te hebben geleegd, veranderde de gemoedstoestand van de vrouw al na anderhalf uur. Luckham studeert vanavond af als klinisch geriater, de eerste in Suriname. Haar thema: ‘Probleemgedrag bij oudere opgenomen patiënten’.

dWT foto/Irvin Ngariman - 
Kristin Luckham studeert vandaag af.-.

Oudere mensen boven de 65 jaar spreken een andere medische taal. Dit komt voornamelijk vanwege ouderdom. “Senioren hebben door het ouder worden een wankel evenwicht. Een factor zoals een volle blaas kan maken dat zo een persoon volledig in de war raakt en vervolgens niet goed kan verwoorden wat er eigenlijk mis is”, beschrijft Luckham. Het vak Klinische Geriatrie (KG) onderzoekt waarom kwetsbare oudere patiënten soms acuut verward raken. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de medische geschiedenis, maar ook naar veranderingen in onder andere de sociale en psychologische omgeving. “Wij hebben een helikopterview over de patiënt.”

Onbekend

Doordat het een vrij jonge specialisatie is, zijn er weinig deskundigen die bekend zijn met het vak. Vaak door onwetendheid plaatst men bejaarden nu makkelijk in het kader van dementie of kindsheid op het moment dat zij zich anders gedragen. ‘A oma e krakeri’ of ‘ze is al oud’ hoor je dan. De geriater schetst een situatie waarbij een oudere vrouw vanwege eenzaamheid de doktor bezoekt. Omdat zij niet weet hoe uit te leggen dat zij eenzaam is, zegt ze dat ze hoofdpijn heeft. De arts geeft haar pillen, maar deze blijken niet te werken. Gevolg is dat zo een patiënt zware medicamenten gebruikt die ze niet nodig heeft. Luckham benadrukt echter dat dit niemand kwalijk genomen kan worden, “want alle artsen en specialisten doen hun best in hun vakgebied”. Redenen waarom een senior vaker valt, te veel moppert of anders doet, hebben vaak de simpelste oorzaken. Volgens Luckham probeert deze specialisatie niet om de ouderen langer in leven te houden, “maar slechts de kwaliteit van hun leven dat ze nog hier hebben te verbeteren”.

Besef

De 44-jarige afgestudeerde beaamt nooit de behoefte te hebben gehad om voor ouderen te zorgen. “De machteloosheid die je krijgt wanneer je naast zo iemand staat, daar kon ik niet tegen”, luidt de motivering voor de studie die toch met ouderen te maken heeft. Voordat ze in het Ashiana bejaardentehuis stage zou lopen in verband met de afronding van haar studie als algemeen arts, geloofde Luckham dat oudjes niet geholpen kunnen worden. De bejaarden kunnen liever rustig wachten tot hun tijd nadert. Maar op het moment dat ze werkzaam was in het bejaardentehuis viel het kwartje. Zittend op het puntje van haar stoel om te verwoorden wat haar overkwam: “Moeilijk om uit te leggen, maar hét lichtpuntje dat in hun ogen komt wanneer je de tijd neemt om met ze te praten…is van onschatbare waarde.”

Huisarts worden, daarvoor studeerde de jonge specialist in eerste instantie. Doordat haar ervaringen in het bejaardentehuis indruk op haar maakten en de toenmalige instellingsarts weg wilde, solliciteerde Luckham bij het ministerie van Volksgezondheid om deze functie in te vullen. In een gesprek met Volksgezondheiddirecteur Martelise Eersel werd zij gevraagd de studie te doen. Luckham heeft drie jaren in Suriname gestudeerd en twee in Nederland. “Wat ik hier kon doen heb ik hier gedaan en de rest in Nederland.”

Geriatrie

Klinische Geriatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met patiënten van 65 en ouder, die verschillende problemen tegelijkertijd hebben. Zij worden bestudeerd vanuit verschillende disciplines zoals sociologie, psychologie en biologie. Doordat vooral de westerse landen anno 2013 een grijze golf voorspelden, is er in deze gebieden flink hierin geïnvesteerd. In Nederland alleen is het aantal mensen met een AOW-uitkering voor het eerst de drie miljoen gepasseerd. De Internationale gezondheidsorganisatie WHO verwacht in 2050 een verdubbeling van het aantal ouderen. Het niet op tijd aanpakken van zorg voor oudere mensen kan een overheid miljarden kosten. “Suriname kan dit nog net, pakt men het nu ook niet goed aan, zal de zorg flink drukken op de financiële situatie van het land”, waarschuwt Luckham.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top